Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Šumperk

Skutecná poloha  Šumperk
 Zvýrazněná atrakce:  První evropská manufaktura na výrobu manšestru
   
Šumperk-Staré město
Staré město
Město Šumperk - brána Jeseníků
Město Šumperk bylo založeno v rozmezí let 1269 - 1276 na místě nazvaném "Krásný vrch", od něhož byl odvozen i jeho název - Schön - Berg. Do jeho vývoje se neblaze zapsaly jak bouřlivá válečná léta 15. století a třicetiletá válka o dvěstě let později, tak i známé čarodějnické procesy z let 1679 - 1693, kterým padlo za oběť 48 obyvatel. Město nebylo ušetřeno ani morové epidemie z počátku 18. století, kterou dodnes připomíná barokní morový sloup na náměstí u radnice. I přes tyto rány však město vzkvétalo a rozrůstalo se, aby svého největšího rozmachu dosáhlo ve 2. polovině 19. století, kdy se stalo jedním z nejvýznamnějších center textilního průmyslu v českých zemích. Základ k tomu byl položen již v r. 1785, kdy zde byla otevřena první evropská manufaktura na výrobu manšestru.
Bohatou historii města dokumentuje řada památek, z nichž některé pocházejí již ze 13. století, tedy z doby založení města. Jedná se o bývalý dominikánský klášter - dnes sídlo střední zdravotnické školy, a s ním spojený klášterní kostel, procházející právě rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Ve stejném období byl postaven i farní kostel sv. Jana Křtitele a zámek, ve kterém je umístěno odborné učiliště železniční. Torzo dodnes zachovaných středověkých hradeb pochází ze století šestnáctého. Většina dalších památek - kostel sv. Barbory, měšťanské domy na náměstí, budova obchodní akademie, muzea i radnice, se datují do období 18. až 20. století.
Šumperk-Panoráma
Panoráma
Dnešní Šumperk má necelých 31 tisíc obyvatel, k nimž je však nutno denně přičíst 15 - 17 tisíc dalších, kteří městem procházejí buď jako studenti a zaměstnanci nebo jako turisté či náhodní návštěvníci. Šumperk bývá také nazýván městem mladých, k čemuž ho opravňuje 6 základních škol, stejný počet škol středních a řada odborných učilišť. Ve výčtu středních škol nechybí gymnázium, obchodní akademie, průmyslová škola vč. vyšší odborné, škola, zaměřená na cestovní ruch, již zmíněná zdravotnická škola a datem vzniku nejmladší - střední škola památkové péče. Právě studenti této školy nacházejí široké uplatnění a jsou vítanými pomocníky při opravách a údržbách mnoha památkových objektů ve městě. V posledních letech se na území města rozvíjí zejména strojírenský, stavební a textilní průmysl. V nevýrobní sféře se rozrůstá především oblast služeb, obchodu a podnikání- město registruje zhruba 6 tisíc soukromých podnikatelů a živnostníků, kteří nabízejí své služby obyvatelům i návštěvníkům. Stále častěji je Šumperk také vyhledáván bankovními úřady, takže dnes mají zde své sídlo pobočky České spořitelny, Komerční banky, Investiční a poštovní banky a Čsl. obchodní banky.
Stálým obyvatelům i náhodným návštěvníkům nabízí město spoustu příležitostí ke kulturnímu i sportovnímu vyžití, ať již jde o profesionální divadlo, kino, dům kultury, několik galerií, krytý i venkovní plavecký bazén, tenisové kurty, zimní stadión, hřiště minigolfu a další. Milovníci zimních sportů nemusí jezdit za sněhem do nedalekých krásných Jeseníků, ale již v těsné blízkosti města najdou několik lyžařských vleků i řadu běžeckých tratí.
V posledních letech se výrazně mění i tvář města - ať již díky nově vznikajícím obchůdkům a provozovnám nebo novými fasádami obytných domů. Ke změně jistě přispívá nové dláždění ulic v historickém jádru města i pozvolná přeměna bývalých sovětských kasáren v obytné a obchodní centrum. Zdevastované panelové domy po sovětské armádě dnes slouží jako dům pro matky s dětmi a další jako dům s pečovatelskou službou. Svůj vzhled začínají měnit i nízké panelové domy na sídlištích na okraji města, ve kterých město buduje střešní nástavby. Proměna města by měla přilákat investory a návštěvníky, aby se znovu vrátila doba jeho velkého rozkvětu, kdy bylo nazýváno "perlou severní Moravy".
Šumperk-Zimní panoráma
Zimní panoráma

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore