Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Liptál

Skutecná poloha  Liptál
 Zvýrazněná atrakce:  Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
   
Liptál-

Poloha
Obec se rozprostírá po obou stranách silnice mezi Vsetínem a Zlínem, v údolí potoka Rokytenka. To odděluje výběžky Hostýnských vrchů od vrchů Vizovických. Nejvyšším bodem je Vartovna, odkud kdysi portáši „vartovali“ před častými nájezdy Kuruců z Uher.
Stručná historie
Název Liptál pochází ze slova Liebenthal a znamená milé údolí. Je svědectvím o samotných začátcích osídlování Vsetínska. První písemná zmínka o osadě je z roku 1361, kdy patřila cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. V roce 1505 náležela vsetínskému panství, ale již v roce 1661 tvořila samostatné panství, v jehož držení se střídaly různé šlechtické rody.
Nejvíce obyvatel žilo v Liptále v roce 1869, v současné době zde žije kolem 1500 občanů v 520 domech. V obci je i řada dřevěných staveb původních, přestavěných ale i nových. V roce 1907 byl v Liptále založen sirotčinec, který spravovaly až do roku 1957 sestry dominikánky z Řepčína u Olomouce. Současný Dětský domov a Základní škola je vlastně nástupcem tohoto sirotčince. Všechny budovy školy a domova byly modernizovány, původní chlapecký a dívčí internát byl zrušen a je zřízen domov rodinného typu.
Liptál má bohaté společenské a kulturní tradice, k nejvýznamnějším patří Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti. Kromě folklorního souboru Liptal Liptál v obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, TJ Star Liptal Liptál, volejbalisté. Všichni tito se aktivně a účinně podílejí na životě obce.
Kromě dvou folklorních festivalů se v přírodním kulturním areálu každoročně pořádá nespočet dalších kulturních akcí, koncerty, výstavy, řezbářské dny, taneční zábavy, myslivecké výlety, hudební festivaly, soutěže, jarmarky, závody v timbersportu (dřevorubecký sport).
Liptál-

Od roku 1995 je obec telefonizována, v roce 2002 byla dokončena plynofikace, v roce 2006 vodovod.
V roce 2013 by zpracován nový územní plán obce. Obec je zapojena do separace odpadů (třídění odpadu, pravidelný svoz, kontejnery a tříděný odpad, sběrný dvůr, kompostéry, 2 x ročně sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, sběr šatstva, apod.)
Obecní úřad vydal několik knih: Liptál s podtitulem „Kapitoly z historie obce na Valašsku“. Jejím autorem je PhDr. Ladislav Baletka. Dále knihu Liptál včera a dnes s podtitulem Z domácího fotoalba, a knihu o liptálském rodákovi Jan Kobzáň, valašský malíř, grafik a spisovatel, jejímž autorem je Lubomír F. Piperek. S osobním zaujetím je vedena také kronika obce. Od roku 1983 je vydáván obecní zpravodaj.
Obec získala v roce 2006, po předchozích dílčích úspěších v krajských kolech, titul nejvyšší celorepublikový - Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova.
Zajímavosti
• Evangelický kostel – patří k největším evangelickým kostelům na Valašsku.
• Katolický kostel
• Přírodní kulturní areál
• Strom života
• Zámek - barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století pravděpodobně majitelem panství Vilémem Sedlickým z Choltic. K zámku přiléhala tzv. Anglická zahrada
• Busta T.G.M
• Pomník padlým ve světových válkách ve středu obce, památníky z II. světové války po obci
Liptál-

• Busta rodáka Jana Kobzáně
• Socha Zbojníka
• přírodní kulturní areál
• v obci je základní škola, mateřská škola, Dětský domov a Základní škola (zvláštní),
• pošta
• dětský lékař, lékař pro dospělé,
• tři obchody se smíšeným zbožím
• dvě restaurace, penzion, hotel na Syrákově
• čerpací stanice
• kadeřnictví, masérské služby, drobní živnostníci
• v zimě dětský lyžařský vlek

GASTRO FOLKLORNÍ FESTIVAL 22.-23.9.2017

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL 48. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2017 SE KONÁ 23.-28.8.2017.
INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 48. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2017 WILL BE HELD ON AUGUST 23.-28.8.2017.

https://www.facebook.com/LiptalskeSlavnosti/?fref=mentions
http://lipta.liptal.cz/index.php?page=ls-2017-48-rocnik

Kontakt : Mirka Jakubová
Tel.: +420 605 230 604
SKYPE: miroslava24
mirka.jakubo@atlas.cz
Liptál-       


   ...ďaľšie obrázky  Liptál:
Liptál-
Liptál-
Liptál-
Liptál-
Liptál-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore