Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Jasenov

Skutočná poloha  Jasenov
 Zvýraznená atrakcia:  Hrad Jasenov, Rímsko-katolícky kostol sv.Martina
   
Jasenov-Rímsko-katolícky kostol sv.Martina
Rímsko-katolícky kostol sv.Martina
Historický vývoj obce:
Obec Jasenov vznikla pod hradom rovnakého mena. História obce sa datuje už od roku 1279, keď sa vyvinula z podhradia hradu Jasenov, ktorý pravdepodobne postavili Pethényiovci. Niektorí historici tvrdia, že názov Gy. Dudása, že hrad bol už v roku 1279 majetkom šľachticov z Michaloviec, nemá historický podklad.
Obec sa prvýkrát spomína roku 1451. Do poslednej tretiny 17. storočia patrila rodine Drugethovcov, v nasledujúcich rokoch bola vo vlastníctve viacerých rodín.
Podľa zachovalých písomných prameňov patrí Jasenov medzi najstaršie obce v okrese Humenné a bol založený na zvykovom práve. Obec sa rozvíjala ako poddanská, patriaca najprv k Jasenovskému hradnému panstvu a neskôr k Humenskému panstvu.
Jasenov-Hrad Jasenov
Hrad Jasenov
V areáli kostola bol v minulosti cintorín s poslednou fázou pochovávania za cisárovnej Márie Terézie (1740 - 1780).
V roku 1750 vyhorel starší drevený kostolík. Zvonica, ktorá stojí dodnes, slúžila na zvonenie do spomínaného dreveného kostolíka.
V januári 1937 bol daný do prevádzky kultúrny dom, ako prvý na Zemplíne.
Hrad Jasenov sa nachádza na vysokom kopci východne od obce. Hrad sa po Bačkovskej bitke roku 1317 dostal do rúk zemepánom talianskeho pôvodu, humenským Drugethovcom, ktorí hrad vlastnili až do roku 1644. Vtedy ho Juraj Rákoczi obsadil a zbúral.
Roku 1328 sa hrad spomína pod názvom castrum Jezenew. Z tohoto stredovekého, v 1. tretine 15.storočia zosilneného hradu sa zachoval dnešný horný hrad, pôdorysom prispôsobený konfigurácii terénu, s vežou a palácom.
Pôvodne stredoveké predhradie bolo v 2. pol. 16.storočia zastavané novým silným vonkajším opevnením hradu s delovými baštami a systémom obranných chodieb. Delové bašty sú situované na západnej a juhozápadnej strane. Pri vstupnej bráne 1. nádvoria je ďalšia okrúhla delová bašta. Zachovali sa zvyšky múrov, klenieb, otvorov a kamenné ostenie renesančnej vstupnej brány.
Hrad zanikol pri obliehaní v roku 1644. Koncom 19. až začiatkom 20. storočia bol konzervovaný.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore