Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Jelšava

Skutočná poloha mesta Jelšava
 Zvýraznená atrakcia:  Drevozemný jelšavský hrad
   
Leží v Slovenskom rudohorí, v Revúckej vrchovine. Pôvodná osada bola založená slovanskými osadlíkmi medzi 9. a 11. storočím, ku ktorým pribudli nemeckí baníci. Názov Jelšava bol odvodený od slova "jelša", stromov ktoré sa v blízkosti osady vyskytovali.
Vznik osady súvisí s výstavbou drevozemného jelšavského hradu v polovici 12. storočia. Po vpáde Tatárov vydal uhorský kráľ Belo IV. v roku 1243 bulu, ktorá je prvou písomnou správou o Jelšave časť Muránskej doliny a celé štítnické panstvo.
Už v roku 1427 bola Jelšava najväčším mestom Gemera. V roku 1551 dostáva Jelšava právo na tri jarmoky a právo meča. V roku 1557 Ferdinand I. pod vplyvom spustošenia Jelšavy oslobodzuje mesto na tri roky od všetkých daní. V roku 1657 tu zasadal Uhorský snem, v roku 1659 dostáva mesto od kráľa Karola VI. ďalšie privilégiá a to oslobodenie od cla, daní a desiatkov.
V 18. a 19. storočí bolo v Jelšave 42 druhov remesiel, ktoré boli združené v desiatich cechoch. Veľký vplyv na život v meste mal rozvoj magnezitového priemyslu (prvá vysoká pec v roku 1894, ucelený magnezitový závod v roku 1923), ktorého obrovský rozmach nastal koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.jelsava.sk
Email adresa mesta:
primator@jelsava.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore