Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Kamenica nad Cirochou

Skutočná poloha obce Kamenica nad Cirochou
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol, kaštieľ z 18.st.
   
Kamenica nad Cirochou-

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317, keď ju kráľ Karol Róbert spolu s inými obcami daroval grófom Drughetovcom za verné služby. Posledným vlastníkom obce bol gróf Gejza Andrassy.
Leží medzi okresnými mestami Humenné a Snina, osem kilometrov východne od okresného mesta. Južne nad obcou je pohorie Vihorlat, zo severu tečie rieka Cirocha. Stredom preteká potok Kamenica, ktorý odvádza vody zo severných svahov Vihorlatu do Cirochy.
V roku 1933 prevzala štátna správa rozsiahle lesné a poľné majetky od bývalého grófa Gejzu Andrássyho a v obci sa zriadila samostatná správa Vojenských lesných podnikov, s ktorou súviselo tiež postavenie píly, ktorá je v obci dodnes. Drevo na píli sa dovážalo úzkokoľajkou.
Prečo navštíviť našu obec :
- nachádza sa tu letisko Slovenského aeroklubu
- historický kaštieľ
- historický park
- chránená krajinná oblasť Vihorlat juhovýchodne od obce
- Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina - severozápadne od obce za riekou Cirochou
Kamenica nad Cirochou-Kaštiel z 18.storočia
Kaštiel z 18.storočia
- Hydrometeorologická stanica
- Agroluk, s.r., /bývalé JRD/
- Závod VLM, O.z.
- Farma ošípaných bačoveň
Čo v obci ponúkame :
- náučné chodníky pre peších
- Detský tábor Lesík - ubytovanie a stravovanie pre cca 100 ľudí
- reštauračné služby v hostinci Drienova, Emilly, Kamenica, Arma
- potravinárske predajne COOP Jednoty, súkromne predajne PROBE, CENTRUM, ARMA, Mäso-údeniny
- súkromná pekáreň - predaj chleba a pečiva non-stop
- čerpacia stanica PHM JURKI-Hayton
- poľovný revír VLM /cca l6 tisíc ha lesnej pôdy/
- poľovný revír PZ Jazvec /cca 2600 ha lesnej pôdy/
- obora jelenej a diviačej zveri,
- odchyt pstruhov na Rike
V obci bolo vybudované vojenské poľné letisko, ktoré v súčasnosti využíva Slovenský národný aeroklub a tento každoročne poriada v mesiaci júli letecké dní s možnosťou vyhliadkových letov.
V obci je aj sídlo poľnohospodárskeho družstva.
Obec má vlastný erb, ktorý bol utvorený na základe obecnej pečate z 19. storočia. Erb obce tvorí: v bielom poli štítu zo zelenej pôdy po obidvoch stranách vyrastajúce dva zelené stromy s hnedými kmeňmi, v strede poľa lemeš a čerieslo čiernej farby, umiestnené v zvislej polohe obrátené k sebe.
Medzi kultúrne pamiatky patrí kaštieľ postavený v 18. storočí, rím. katolícky kostol postavený v roku 1782, uprostred obce pomník padlým v II. svetovej vojne, chránené stromy platan v parku a lipa pri kostole.
Južne asi 1 km od obce sa nachádza Detský tábor Lesík, kde je možnosť ubytovania - 80 miest, ako aj celodenné stravovanie s pešími túrami do okolitej prírody a v zimnom období je v prevádzke aj lyžiarsky vlek.
Možnosti občerstvenia a stravovania v obci: Reštaurácie - Po Orechom, Emilly, Dama, hostinec Drienova.
V obci ako jediná je súkromná pekáreň na domáce koláče známe po celom okolí.

       
Domovská stránka obce:
http://www.kamenicanadcirochou.sk
Email adresa obce:
ocukamenicanc@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore