Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Kaplna

Skutočná poloha obce Kaplna
 Zvýraznená atrakcia:  Architektonický skvost - románsky kostol sv. Alžbety
   
Kaplna-Vlajka obce
Vlajka obce
Obec Kaplna patrí do oblasti Poddunajskej nížiny do celku Trnavskej pahorkatiny, pri štátnej ceste E61, medzi Trnavou a Sencom.
Napriek tomu, že Kaplna nepatrí k veľkým obciam, má za sebou bohatú históriu. Počiatky historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred Kristom, o čom svedčia archeologické nálezy neolitickej osady v obci Kaplna. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244. Je to listina vystavená v mene uhorského kráľa Bela IV. Súčasný názov obce je odvodený z latinského CAPULNA (Kaplna, Kapln-ka), ako pôvodného názvu obce, a postupom času prešiel niektorými zmenami. Capolna (1289), Capella (1297), Kappeln (1460), Kaplna (1786), maďarsky Kápolna, nemecky Kappeln.
Erb obce je z roku 1614, tvorí ho v modrom štíte na veľkom, hrotom nahor postavenom lemeši čierny vinohradnícky nôž. Symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.
Dominantnou kostola je unikátny architektonický skvost - románsky kostol sv. Alžbety pochádzajúci zo 40-tych rokov 13. storočia. Je postavený z pálených tehál bez vonkajšej omietky, vďaka čomu je jeho červeno-tehlový vzhľad neprehliadnuteľný. Románsky charakter stavby sa časom zmenil, časť kostola bola dokončená v gotickom štýle, a v hlavne interiéri kostola sú badateľné aj barokové prvky (klenby).
Kaplna-Románsky kostol sv. Alžbety
Románsky kostol sv. Alžbety
Kaplna-Barokové prvky románskeho kostola sv. Alžbety
Barokové prvky románskeho kostola sv. Alžbety
V obci je bohatý kultúrny, spolkový a športový život, o čom svedčí množstvo záujmových organizácií aktívne pôsobiacich v Kaplne.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore