Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Klenovec

Skutočná poloha obce Klenovec
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol z r.1787, Baroková krstitelnica
   
Klenovec-Obecný úrad, hotel, evanjelický kostol, Klenovecká priehrada, ovčiarstvo, kúpalisko
Obecný úrad, hotel, evanjelický kostol, Klenovecká priehrada, ovčiarstvo, kúpalisko
Klenovec je rázovitá obec ležiaca v malebnom údolí Veporského Rudohoria, rozložená na obidvoch brehoch rieky Rimavy.
Prvé správy o Klenovci pochádzajú z roku 1340 v darovacej listine sedmohradského vojvodu Tomáša, ktorá sa nachádza v ev. seniorátskom archíve v Rimavskej Sobote.
Historické dokumenty dokazujú, že v roku 1713 v Klenovci zlapali liptovskí hajdúci Jánošíka, o čom svedčí Jánošíkova výpoveď na súde.
Zo staviteľských pamiatok je najvýznamnejší klasicistický kostol na návrší z roku 1787. Vnútorné zariadenie je zo 14. storočia. Baroková krstiteľnica je z červeného mramoru z prvej polovice 18. storočia. Zaujímavá je aj budova kostola Bratskej jednoty baptistov.
Minulosť Klenovca tiež hovorí o takých významných dejateľoch a osobnostiach akými boli - Ladislav Bartolomeides - významný osvietenec, historik, geograf a ev. farár, Mária Bancíková- nár. umelkyňa, herečka SND, Pavel Koniar - významný zoológ a biológ, potom Karol Salva - vydavateľ, publicista a význ. slov. národovec a v neposlednom rade Vladimír Mináč - spisovateľ.
Zo súčasných rodákov spomenieme Michala Jakabšica - akademického maliara a Helenu Rampákovú - herečku SND.
Pri MKS pracujú dets. folkl. súbory Zornička a Mladosť a FS Vepor, ktorý reprezentuje našu obec nielen u nás doma na rôznych festivaloch, ale aj v zahraničí. Každoročne sa v Klenovci v rámci Dní tradičnej kultúry organizujú Gemersko-Malohontské slávnosti.
V obci pôsobí aj FS Upre-Roma, v súčasnosti patrí pod organizáciu Romani kultúra, každoročne usporadúvajú Rómsky festival.
Klenovec obklopujú vysoké vrchy, je tu krásne okolie, veporské vrchy patria do chránenej krajinnej oblasti Muránska planina, čo umožňuje cez leto pestovať turistiku a počas zimnej sezóny poskytujú výborné podmienky na lyžovanie - 2 lyž. vleky.
Výborné podmienky sú aj pre paragliding - lietanie na padákových klzákoch, pod priehradou, ktorá zásobuje pitnou vodou okres Rim. Sobota je aj letné kúpalisko s filtráciou vody, úpravou a solárnym ohrevom, je jedným z najvyhľadávanejších v okrese.
Okolie Klenovca vytvára dobré podmienky pre rozvoj cykloturistiky, zbieranie húb, lesných plodov a poľovníctvo.
V obci je rozšírený chov oviec, s čím sa spája nielen výroba syrov, ale aj tkanie gúb z ovčej vlny, ale aj zo zahraničia. Okrem toho ľudovou tvorbou sa zaoberajú aj rezbári a košíkari.

       
Domovská stránka obce:
http://www.klenovec.sk
Email adresa obce:
starosta@klenovec.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore