Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Magyarul
Erb

Komárno

Skutočná poloha mesta Komárno
 Zvýraznená atrakcia:  Komárňanská pevnosť
   
Komárno-

Mesto Komárno, ležiace pri sútoku Dunaja a Váh-Dunaja v nadmorskej výške 108-115 m je jedným z najstarších osídlení Karpatskej kotliny s bohatou historickou tradíciou.
Územie mesta je osídlené od skorej doby bronzovej. Usadili sa tu Kelti, neskôr Rimania na pravom brehu Dunaja vytvorili pod názvom Brigetio významný legionársky tábor a mesto. V čase sťahovania národov sa tu dlhšie zdržiavali Avari. Po usadení Maďarov, v 10. storočí, pri ústí Váh-Dunaja vybudovaný hrad sa stal v maďarskom štáte sídlom Komárňanskej župy. Privilégia, ktoré dobovým mestám patrili, získalo Komárno od kráľa Bélu IV. v roku 1265.
Na mieste stredovekého hradu v polovici 16. storočia proti tureckým vojskám sa vybudovala tzv. Stará pevnosť, ktorú v 17. storočí, počas panovania Leopolda I. rozšírili o Novú pevnosť.
V 18. storočí mesto bolo významným centrom cechovníctva a obchodovania s obilím. Kráľovná Mária Terézia darovala Komárnu hodnosť slobodného kráľovského mesta. V rokoch 1763 a 1783 postihli mesto silné zemetrasenia. Pod vplyvom napoleonských vojen viedenský dvor dal obnoviť komárňanskú pevnosť a rozhodol sa, že ju rozšíri na pevnostný systém, vhodný na umiestnenie až 200 tisíc vojakov. Budovanie pevnosti sa prerušilo pre národno-oslobodzovacie boje v rokoch 1848-49.
V septembri 1848 boli dve tretiny mesta zničené mohutným požiarom. V nasledujúcom roku v ničení mesta pokračovali delá útočiaceho cisárskeho vojska. Obrancovia mesta pod vedením generála Klapku odolali presile cisárskeho vojska, ale mesto po bojoch ležalo v ruinách.
V 70. rokoch 19. storočia sa dokončilo vybudovanie pevnostného systému. Mesto však upadalo a znova sa začalo rozvíjať len koncom stroročia, najmä potom, keď v r. 1896 sa pripojila k mestu dedina Újszőny na pravom brehu Dunaja, a tým Komárno získalo priestor k rozširovaniu mesta.
Od roku 1919 časť Komárna na ľavom brehu Dunaja sa stala hraničným mestom Československej republiky. V roku 1938 v zmysle prvej viedenskej arbitráže mesto bolo pripojené k Maďarsku, v r. 1945 potom znova k Československu.
V súčasnosti je najjužnejším okresným mestom Slovenska. Má 38 tisíc obyvateľov, je tu významný strojárenský priemysel (stavba lodí), živý cestovný ruch a bohatý kultúrny život. Dve tretiny obyvateľstva sú maďarskej národnosti, preto Komárno je významným kultúrnym centrom Maďarov, žijúcich na Slovensku.
Kontakt:
Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
94501 Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 021035731
IČ DPH: SK2021035731


       
Domovská stránka mesta:
http://www.komarno.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore