Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Komoča

Skutočná poloha obce Komoča
 Zvýraznená atrakcia:  Rekreačná oblasť - verejné táborisko
   
Komoča-

Obec Komoča a chotár obce sa rozkladá po ľavom brehu rieky Váh, vedľa sútoku preložky Nitry a 3,5 km pred sútokom rieky Malý Dunaj.
Katastrálne územie obce Komoča má ráz typickej podunajskej nížiny s hojnosťou spodných vôd, sviežej zelene a riečnych lužných hájov.
Kataster obce s rozlohou 1530 ha je rovinatý s priemernou nadmorskou výškou 110 m.
Dnešná obec sa vyvinula z rybárskej osady. Prvé písomné údaje pochádzajú z rokov 794-820 nášho letopočtu. Bola to osada pohyblivého charakteru, čo spôsobovalo vylievanie rieky Váh.
V 10. storočí sa osada stabilizovala. Údaje o založení obce doposiaľ nemáme upresnené.
Obec v súčasnosti má 920 obyvateľov, 91% maďarskej a 9% slovenskej národnosti.
Vedľa rieky Váh je rekreačná oblasť, 75 súkromných chatiek a verejné táborisko so soc. zariadením. Voda a "horúci" piesok, rozprestierajúci sa na niekoľkých hektároch, je veľmi vhodné a obľúbené na strávenie príjemných chvíľ oddychu.
Výborná dostupnosť obce je zabezpečená št. cestami od Nových Zámkov 12 km a od Kolárova 5 km.
Najvýznamnejšími kultúrnymi pamiatkami obce sú:
- Kostol postavený v roku 1787, na tom istom mieste, kde stál drevený, ktorý bol zničený v tureckej okupácii.
- V kostole sa nachádzajú pamätné tabule vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne a ďalšie pamätné tabule.
- Rekreačná oblasť cca 9 ha.
Dostupné služby:
ubytovanie formou stanovania
ubytovanie v súkr. Chatkách
pohostinstvá
obchodná sieť
zdravotné stredisko
Rekreačné zariadenia:
verejné táborisko
kultúrny dom
futbalové ihrisko
vodné plochy pre rybárov

       
Domovská stránka obce:
http://www.komoca.ocu.sk
Email adresa obce:
komoca@azet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore