Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Konské

Skutočná poloha obce Konské
 Zvýraznená atrakcia:  Skamenelina, pripomínajúca stopu človeka
   
Konské-Pohľad na obec Podhradie
Pohľad na obec Podhradie
Obec Konské je súčasťou obce Podhradie. Hranice katastrálneho územia susedia v okrese Martin s katastrálnymi územiami obcí Turčianska Štiavnička, Turany, Sklabinským Podzámkom a Nolčovom. Je rozložené na úpätí Veľkej Fatry a najvyšší bod je vrch Kľak – 1394 m.n.m., stred obce Podhradie je 470m.n.m.. Cez obce Podhradie a Konské prechádza cesta III. triedy, ktorá spája naše obce na jednej strane s Nolčovom a Krpeľanmi a na druhej strane so Sučanmi a Martinom a okrem toho je možné prejsť cez T.Štiavničku do Sklabinského Podzámku.
Obec Podhradie má 710 obyvateľov, z toho 49 je v Konskom.
Najstarší dochovaný zápis, kde sa spomína naša obec je z roku 1321 ako obec patriaca do panstva hradu na kopci nad obcou (zrúcanina), okrem toho na vŕšku Hrádok v obci sú zviditeľnené základy bývalého strážneho hrádku s nádherným výhľadom na Strečniansku úžinu. V katastri Konské sa mala nachádzať skamenelina, pripomínajúca stopu človeka, zrejme však po neprimeraných zásahoch v minulosti už nie je možné lokalitu identifikovať. Po trase Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Podhradie, Konské, Nolčovo prechádzala poštová cesta a v Konskom bola prepriahacia stanica.
Obec Podhradie má záujem o rozvíjanie cestovného ruchu.
K vyššej vybavenosti obce patria športové ihrisko s budovou, lyžiarsky vlek, ubytovňa s kapacitou 24 lôžok. Pre občanov ale aj pre ubytovaných hostí slúži sauna, viacúčelové ihrisko (tenis, voleybal).
V obci aktívne pôsobia tri folklórne skupiny, detská folklórna skupina Hrádoček, dievčenská skupina Vajánok.
Za atraktívne pre návštevníkov považujeme turistické chodníky, po ktorých sa dá dôjsť k stope pravekého človeka v skale pri Konskom, ďalej ku skalným dieram, kde ani v zime nemrzne a kde počas vojny bývali partizáni.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore