Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Košice

Skutočná poloha mesta Košice
 Zvýraznená atrakcia:  spievajúca fontána a zvonkohra
   
Košice-Dóm sv. Alžbety
Dóm sv. Alžbety
Košice - metropola východného Slovenska, druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky.
7. mája 1369 dostali Košice svoju erbovú listinu ako prvé mesto v Európe. Košičania si považujú za česť prispieť svojím dielom k oslavám výročia. Máj sa stal mesiacom pre prezentáciu najvýznamnejších udalostí v živote podnikov, inštitúcií, spoločností.
Mesto sa vyznačuje bohatou a slávnou minulosťou, ktorá zanechala drahocenné skvosty pre dnešok v podobe unikátnych architektonických stavieb. Historické centrum, ktoré je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou svojho druhu na Slovensku, sa po rozsiahlej rekonštrukcii v obnovených šatách stáva právom pýchou nielen všetkých Košičanov, ale aj celého Slovenska. Oddychové zóny v parku pri Immacualte a v parku pri "spievajúcej" fontáne sú obľúbeným miestom tak domácich obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta. Práve posledne menovaný parčík sa môže pýšiť zaujímavým unikátom.
Spievajúca fontána a Zvonkohra sú jeho jedinečnými atrakciami. Fontána je schopná reagovať synchrónne na vlastnú hudbu, na zvonkohru i na živú hudbu prenášanú z blízkeho divadla, čo nielen spríjemní posedenie v parčíku, ale vhodne dopĺňa prechádzky okolo Urbanovej veže, Dómu sv. Alžbety s kaplnkou sv. Michala a na uliciach v Zlatom kríži centra.
Košice-Ulička remesiel
Ulička remesiel
Košice sa vyznačujú zaujímavým kultúrno-spoločenským a športovým životom. Medzi najznámejšie podujatia patria Košická hudobná jar, promenádne koncerty v rámci Košického kultúrneho leta, Festival sakrálneho umenia, Medzinárodné preteky vo vodnom lyžovaní, Medzinárodný maratón mieru, vínne slávnosti a ďalšie.
Okrem spomínaných podujatí poskytujú možnosti na kultúrne vyžitie aj štyri divadelné scény, múzeá, galérie, kiná a kultúrno-spoločenské centrá po celý rok. Medzi navýznamnejšie patria nesporne oslavy Dňa mesta Košice, ktoré už majú svoju tradíciu a získali si ohlas i za hranicami Slovenska.
V závere roka zasa veľkolepá výzdoba mesta v rámci Košických vianoc (spolu s vianočným trhom na Hlavnej ulici a takmer tri týždne trvajúcimi sprievodnými kultúrnymi programami, ktoré navodia fantastickú vianočnú atmosféru) sa stáva pomaly legendou.
Bohatý kultúrno-spoločenský a športový život, ako aj známa pohostinnosť, náboženská a národnostná tolerancia Košičanov nachádzajú odozvu u všetkých návštevníkov. Mesto sa stáva obľúbeným miestom stretnutia a návštev diplomatov, štátnikov a mnohých významných osobností, mená ktorých sú zvečnené na historickej dlažbe.
Košice-Ulička remesiel - kováčstvo
Ulička remesiel - kováčstvo
Košice sú vraj najkrajším mestom na Slovensku. Príďte a presvedčte sa o tom sami!
Domovská stránka mesta:
www.visitkosice.eu
       


   ...ďaľšie obrázky mesta Košice:
Košice-Ulička remesiel - kožušníctvo
Ulička remesiel - kožušníctvo
Košice-Ulička remesiel - pekárstvo
Ulička remesiel - pekárstvo
Košice-Ulička remesiel - prútenárstvo
Ulička remesiel - prútenárstvo
Košice-Ulička remesiel - rezbárstvo
Ulička remesiel - rezbárstvo


Domovská stránka mesta:
http://www.visitkosice.org
Email adresa mesta:
visit@visitkosice.org

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore