Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Kraskovo

Skutočná poloha obce Kraskovo
 Zvýraznená atrakcia:  Pôsobisko A.H.Škultétyho a S.Reussa
   
Kraskovo-Kostol v obci Kraskovo
Kostol v obci Kraskovo
Obec založená v roku 1334 pod pôvodným názvom Karazkou, dnešný názov Kraskovo sa používa od 1920. Jej súčasťou sú aj Čertov vrch, Krásna hôrka, Meznákov dvor a Nad mlyn. Rozprestiera sa na 716 ha v nadmorskej výške 421 m. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na plochom chrbte medzi dolinou Rimavy a Blhu. Zväčša odlesnený reliktný povrch náhornej vrchoviny tvoria pyroklastiká andezitov.
Obec sa spomína od roku 1334, ale jestvovala už v polovici 13.storočia. Patrila kaločskému arcibiskupovi, od 14.storočia Kačicovcom, v novoveku viacerým zemianskym rodinám. Obec mala jarmočné právo v deň svätého Ladislava, ako patróna. Roku 1555 je spustošili Turci a urobili ju poplatnou. Roku 1828 mala 43 domov a 323 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali výrobou dreveného riadu a náradia z dreva.
Kostol je evanjelický, ranogotický z 13.storočia, prestavaný v 15.storočí, gotická nástenná maľba zo 14.stor., renesančný oltár z r.1668, drevený maľovaný chór z r.1669 a maľovaný strop z r.1758 podľa fragmentov staršej renesancie z r.1562. Zvonica je drevená, renesančná z roku 1657. Nachádza sa tu aj náhrobný kameň A.H.Škultétyho ako aj pomník SNP z r.1952.
Obec je postavaná systémom cestnej radovej zástavby. Z 19.storočia sú murované domy. Na miestnom cintoríne sú ľudové kamenné náhrobníky.
V obci pôsobil v rokoch 1809-1812 Samuel Reuss zberateľ ľudovej slovesnosti a v rokoch 1875-1892 August Horislav Škultéty, pedagóg a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý je tu aj pochovaný.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore