Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Krásna Ves

Skutočná poloha obce Krásna Ves
 Zvýraznená atrakcia:  Archeologické nálezisko z mladšej doby kamennej (200 r p.n.l.),
   
Krásna Ves-

GEOGRAFIA:
Prekrásna podhorská obec nachádzajúca sa na rozhraní Strážovských vrchov a Bánovskej pahorkatiny, kde rieka Bebrava opúšťa zovretie Strážovských vrchov a stáča sa na juh.
kataster obce má výmeru 1022 ha, z toho 282 ha orná pôda, 135 ha lúky a pas., 530 ha lesy,
povrch je veľmi členitý, najvyšší bod Baské - 955 m n.m.,
na severe obec ohraničená krasovou plošinou Veľké Lúky - do roku 1985 obývané, vzdialenosť 27 km západne od Trenčína, 14 km severne od Bánoviec n.B.
OSÍDLENIE:
Osídlenie obce siaha do praveku. Príčinou je výhodná poloha pri prameni a križovatka ciest.
bohaté archeologické nálezisko z mladšej doby kamennej (200 r p.n.l.),
pohrebisko z mladšej doby bronzovej (1300-900 r p.n.l.) s mohylami a žiarovými hrobmi,
prvá písomná zmienka v r. 1208 ako "zem Basna", od r. 1832 Krasnaves, od r. 1927 súčasný názov.
OBYVATEĽSTVO:
V prvých povojnových rokoch obývalo obec viac ako 1000 obyvateľov, v súčasnosti žije v obci 501 obyvateľov.
FAUNA A FLÓRA:
Rastlinstvo, živočíšstvo, huby a baktérie sú v dôsledku rôznorodých prírodných podmienok veľmi pestré. Rastlinstvo má neobyčajnú druhovú rozmanitosť zastúpením ohrozených a vzácnych druhov (hmyzovník čmeľovitý a včelovitý, vstavač vojenský a iné).
Chcete sa o obci dozvedieť viac? Navštívte Krásnu Ves a jej okolie osobne. Svoje služby Vám ponúkajú organizácie Mikroregiónu Podhorie.

       
Domovská stránka obce:
http://www.krasnaves.sk
Email adresa obce:
krasnaves@nextra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore