Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Krásno nad Kysucou

Skutočná poloha mesta Krásno nad Kysucou
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolický kostol sv. Ondreja
   
Krásno nad Kysucou-

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1325. Bola založená v doline obklopenej hornatým krajom. Pre výhodnú polohu na medzinárodnej trase cesty a železničnej trate mala vytvorené podmienky pre rozvoj priemyslu a obchodu. Obec sa tak postupne rozrastala.
Jej rozvoj dospel v r. 2001 do vyhlásenia za mesto. Uznesením NR SR sa Krásno nad Kysucou so 6940 obyvateľmi a rozlohou 28 km2 s účinnosťou od 1.9.2001 stalo mestom.
Okrem historických objektov má mesto v súčasnosti popri moderných stavbách, na patričnej úrovni vybudovanú aj infraštruktúru a občiansku vybavenosť.
K mestu patria tiež osady v peknom horskom prostredí vhodné aj na rekreačné účely.
Najväčšou historickou budovou mesta je rím.-kat. kostol sv. Ondreja na Námestí mieru. Bol dostavaný v roku 1868 v neorománskom slohu a neskôr viackrát rekonštruovaný. Oltárny priestor zvýrazňuje obraz sv. Ondreja od A. Kamínka z roku 1937.
Krásno nad Kysucou-Priestor na zriadenie priemyselného parku
Priestor na zriadenie priemyselného parku
V roku 2000 pribudol v obci druhý kostol v miestnej časti Kalinov postavený predovšetkým z iniciatívy a finančných zbierok veriacich.
Zo súčasných budov je dominantou mesta kultúrny dom dostavaný v r. 2000. Jeho dokončenie bolo osobitne náročné, nakoľko išlo o dlhodobo rozostavanú a schátralú stavbu. Dnes je v ňom kinosála, knižnica, sporiteľňa, viaceré predajne a služby. Časť kultúrneho domu je vyčlenená pre Kysucké múzeum, ktoré v nej zriaďuje depozitár a výstavnú sálu. V múzejnickom štýle je v kultúrnom dome prevádzkovaná reštaurácia Gazdovský šenk.
K moderným stavbám mesta patrí aj nová bytová výstavba na sídlisku Struhy.
Ubytovacie služby s kapacitou 55 lôžok mesto poskytuje v rekonštruovanej budove ubytovne s reštauráciou pri štadióne TJ.
Okrem iných reštauračných zariadení slúži pre stravovanie a oddych aj reštaurácia "Pod vežou".
Vstup do mesta automobilovou dopravou je zo štátnej cesty I/11, ktorej trasa vybudovaná v r. 1985 vedie obchvatom mimo centra mesta. V súčasnom období sa pripravuje rozšírenie štátnej cesty druhým ťahom na spôsob diaľnice.
Okrajom mesta povedľa rieky Kysuca a úpätia lesa prechádza hlavná železničná trať zo Žiliny do Čadce a Českej republiky. Na mieste železničnej zastávky z r. 1871 sa nachádza nová priestranná železničná stanica s modernou čakárňou pre cestujúcich. Zo železničnej stanice vedie koľajová vlečka do priemyselnej zóny mesta, kde je viacero výrobných podnikov.
Za jestvujúcou priemyselnou zónou sa v úseku medzi štátnou cestou a miestnou komunikáciou nachádza zelená plocha, na ktorej je možné zriadiť priemyselný park za účelom vytvorenia nových pracovných príležitostí. Mesto k tomu hľadá investorov s vhodnými podnikateľskými zámermi.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore