Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Krásnohorské Podhradie

Skutočná poloha obce Krásnohorské Podhradie
 Zvýraznená atrakcia:  Andrássyovské mauzóleum
   
Krásnohorské Podhradie-Pohľad na zámok
Pohľad na zámok
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1322. Obec Krásnohorské Podhradie leží v rožňavskej kotline okresu Rožňava a kraja Košického. Medzi najznámejšie pamätihodnosti obce patrí hrad Krásna Hôrka pochádzajúci z 13. st. , ktorý bol obývaný do konca 18. st.. Pôvodnými vlastníkmi hradu boli Bebekovci a Máriássyovci, v roku 1578 ho získali Andrássyovci, ktorí ho neskôr prebudovali na reprezentačné šľachtické sídlo. V roku 1817 stavba vyhorela.
V rokoch 1903-1905 hrad dal Dionýz Andrássy zreštaurovať a založil si tu rodinné múzeum, ktoré bolo v roku 1910 sprístupnené verejnosti. Objekt bol v posledných desaťročiach zreštaurovaný, je národnou kultúrnou pamiatkou a je v ňom expozícia feudálneho bývania a historických zbraní. V obci je secesná budova Andrássyovskej obrazárne, postavenej v r. 1908 grófom Dionýzom Andrássym. Od roku 1990 budova slúži pôvodnému poslaniu - obrazárni.
Zo starého fondu je najpozoruhodnejší obraz Ferenca Paczku - Attilova smrť. Vo východnej časti obce je umiestnené Andrássyovské mauzóleum, stavba z rokov 1903-1905, ktoré dal postaviť Dionýz Andrássy pre svoju manželku Francisku Hablawetzovú, neskôr tu bol pochovaný aj samotný gróf. Zvláštnosťou mauzólea je jeho vnútorná výzdoba z ušľachtilého materiálu - mramoru a drahokamov a taktiež kupola zdobená mozaikou na zlatom podklade.
V súčasnosti má obec 2300 obyvateľov a je to druhá najväčšia obec v okrese Rožňava. Je to obec s modernou zástavbou. V obci je vybudovaná sieť ubytovacích zariadení a to Turistická ubytovňa nachádzajúca sa na Rožňavskej ulici č. 12, s kapacitou 9 osôb a Chatová osada, nachádzajúca sa v lokalite smerom na hrad.
Ubytovanie hotelového typu sa poskytuje v Motely, nachádzajúcom sa na hlavnom ťahu smerom na Košice, kde je taktiež možnosť stravovania sa s bohatou ponukou jedál. V obci sa nachádza sieť menších obchodov a služieb.
Krásnohorské Podhradie-Podzámčie
Podzámčie
Obec leží na mieste, kde je možnosť turistického vyžitia, nakoľko v jej blízkom okolí sa nachádzajú unikátne prírodné výtvory ako jaskyňa Gombasek (vzdialená 18 km), jaskyňa Domica (vzdialená 35 km), Dobšinská ľadová jaskyňa (vzdialená 40 km), Ochtinská aragonitová jaskyňa (vzdialená 30 km), Zádielská dolina (vzdialená 25 km).
Obec leží v ochrannom pásme CHKO Slovenský kras, s možnosťou pešej turistiky ako aj cykloturistiky. Obec vďaka svojej polohe a historickým pamiatkam je po celý rok vyhľadávaným miestom domácich, ale aj zahraničných turistov.
Krásnohorské Podhradie-Andrássyovské mauzóleum
Andrássyovské mauzóleum

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore