Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Krpeľany

Skutočná poloha obce Krpeľany
 Zvýraznená atrakcia:  Krpelianska priehrada
   
Krpeľany-

Obec Krpeľany sa nachádza v severovýchodnej časti Turčianskej kotliny. Jej katastrálne územie sa rozprestiera v nadmorských výškach od 409 m.n.m. až po hrebeňovú časť Veľkej Fatry, ktorej najvyšší bod je na kóte Kopa s nadmorskou výškou 1187 m.n.m.. Obec leží pod Krpelianskou priehradou, ktorá je 1.stupňom tzv. Hornovážskej kaskády. Prvá písomná zmienka o obci sa spomína v listine panovníka Žigmunda v r.1430. Obec bola súčasťou panstva sučianskeho hradu. V súčasnosti kataster obce má výmeru 1389 ha s 1100 obyvateľmi.
Dominantou obce v súčasnosti je spomínaná Krpelianska priehrada s vodnými plochami s umele vybudovaným novým riečišťom Váhu a kanála. Práve výstavbou tohto diela sa od roku 1953 začala písať nová história obce poznačená novým urbanistickým riešením.
Poloha obce zapadá do prekrásnej severovýchodnej časti pohoria Veľkej Fatry, čím sú vytvorené podmienky vstupu na turistické chodníky a trasy do tohto pohoria. Z obce je prístup na Veľkofatrianskú magistrálu, ktorú dobre poznajú milovníci prírody a turistiky nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia.
Cieľom najčastejších trás turistov je výstup na vrchol Kopy, ktorý sa nachádza práve na trase magistrály. Na tento vrchol sú z obce viac ako dve desaťročia organizované spoločné výstupy turistov v rámci celého Slovenska.
Medzi ďalšie športové využitia patrí lyžovanie. Obec vlastní lyžiarsky vlek v dĺžke 400m s kapacitou 400 osôb na hodinu. Ďalšími oblasťami športového využitia je areál telovýchovnej jednoty s priľahlými ihriskami na loptové hry, vodné plochy pre rekreačné činnosti kúpanie, člnkovanie a rybolov.
V katastri obce sa nachádzajú súkromné rekreačné chaty a domky s možnosťou ubytovania. Súčasné súkromné pohostinstvá zabezpečujú celodenné stravovanie. Medzi pýchu obce patrí Dedinská folklórna skupina Tiešňavan, ktorá už takmer 30 rokov propaguje folklór obce na celoslovenskej úrovni. Súčasťou tohto kolektívu je Detský folklórny súbor a Detská ľudová muzika Drienča.
Vďaka dobrej polohe má obec vyhovujúce podmienky dopravného, železničného a autobusového spojenia. V obci sa zachovali remeslá: košikárstvo, tkáčstvo, drevorezbárstvo, maľovanie, ručné práce a pod.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore