Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Kružná

Skutočná poloha obce Kružná
   
Kružná-

Obec Kružná leží v západnej časti Rožňavskej kotline na severozápadnom svahu Plešiveckej planiny. Prvá písomná zmienky pochádza z roku 1327 - Keurus - kedy predok Mariássovcov vymenil dedinu, ktorá patrila k hradu Brzotín s gemerskými Batizovcami. To znamená, že dedina sa vyvinula na území Brzotína.
Založenie Kružnej je dielom rodiny Mariassovcov a počiatky obce siahajú na koniec 13. storočia Bebekovci neskôr sa snažili získať späť majetok a až do vymretia rodu Bebekovcov trvali majetkové spory medzi uvedenými rodinami, ale Mariássovci si udržali dedinu až do zrušenia poddanstva.
Názov obce v priebehu dejín v dokumentoch mal nasledujúce podoby: Kewres (köris), Kerus, Kourus, Keurus, Kurus, 1906 Berzétekőrös, Kőrös, 1920 Kerešovce, 1948 Kružná.
Názov obce v podstate poukazuje, že bola založená na vyklčovanom lese köris - jeseň.
Pomerne neskoré založenie obce vysvetľujú prírodné pomery okolia. Pôdu vhodnú na siatie obec má málo a aj pri dobrom hnojení nedávala viac ako dve semienka na jedno zasiate. Preto obyvatelia boli odkázaní na bohaté lesy Plešivskej planiny: rúbali drevo, pálili uhlie a pásli ovce. Zdá sa, že najviac úspechov mali v pálení uhlia ako o tom aj časť nápisu na historickej pečati obce SEN EGETŐ - szénégető - páliace uhlia. V pokojnejších časoch obyvatelia obce predávali drevené uhlie blízkym hutám a baniama. Značná časť obyvateľov sa zaoberalo aj chovom oviec.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore