Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Kyjatice

Skutočná poloha obce Kyjatice
 Zvýraznená atrakcia:  Žiarové hroby, Archeologický pamätník
   
Kyjatice-Žiarové pohrebisko pri obci KYJATICE (kyjatická kultúra)
Žiarové pohrebisko pri obci KYJATICE (kyjatická kultúra)
Obec Kyjatice je malá ale významná svojou históriou a polohou v čarovnom prírodnom prostredí, prístupná štátnou cestou z Rimavského Brezova (5 km).
História obce sa datuje od 13. storočia.
V roku 1941 sa začal záchranný archeologický výskum. Profesor Vojtech Budinský - Křička preskúmal 52 žiarových hrobov. V roku 1974 a 1985 bolo odkrytých 192 žiarových hrobov pod vedením PhDr. Václava Furmánka, Csc. Nálezy sú datované do mladšej a neskorej doby kamennej (1100 - 700 pred naším letopočtom). Formy skrinkových a urnových hrobov, nájdené predmety a sekera s tulajou, dlátko, zlomky dýky a iné bronzové predmety boli staršie a súviseli s osídlením Kyjatíc ľudom pilinskej kultúry (1200-1100-1000 před naším letopočtom).
Z prieskumov je známe, že obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, lovom a chovom zvierat, pracovali ako zruční remeselníci spracúvali bronz. Dokumentujú nám to nájdené úžitkové predmety. Svojich mŕtvych položili na pohrebnú hranicu a spopolnili. Popol umiestnili do urny (keramickej nádoby), položili do vyhĺbenej jamy 100x80 cm, ktorú obložili ploskými kameňmi a pokryli hrob kameňmi v tvare mohyly. Do hrobu vkladali aj iné predmety ako dary. Kamenná skrinka symbolizuje typický hrob kyjatickej kultúry.
Sídliskové objekty mali základy na kolových konštrukciách. V objektoch sa našli zvyšky obydlia, keramický materiál a stopy ohnísk. Po tomto osídlení ostali iba zvyšky materiálnej kultúry, žiadna písomná zmienka sa nenašla.
Kyjatice-Kostol
Kostol
Po ukončení archeologického výskumu v roku 1985 bol na mieste nálezu vybudovaný archeologický pamätník, nachádza sa severne od obce prístupný autom (400 m).
Obec uchováva staroveký evanjelický kostol postavený v gotickom slohu so vzácnymi nástennými maľbami s náboženským motívom, ktoré pochádzajú s dvoch období z konca 14. a 15. storočia. Pripisujú sa domácej maliarskej dielni, ktorá sa formovala pod vplyvom talianskej maliarskej školy.
Pri vstupe Vás očarí krása nástenných malieb, oltár a kazateľnica. Po vyhotovení a umiestnení nových lavíc (na náklady obce) sa po viacročnej oprave v roku 1994 konala vysviacka evanjelického kostola za prítomnosti významných osobností cirkvi, generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.
V Kyjaticiachj objavili archeológovia žiarového pohrebisko, odkryli mnohé skrinkové hroby, aké sa zatiaľ nikde inde nenašli!
Archeológovia túto skupinu nálezov nazvali kyjatickou kultúrou z mladšej doby bronzovej z obdobia 11. až 7. storočia pred naším letopočtom. Kyjatická kultúra sa stala pojmom.
Kyjatice-Interiér kostola
Interiér kostola
Z domácich tradícií:
Z písomných dokladov je známe, že už v 17. storočí vzniklo v obci Kyjatice jedno z prvých hračkárskych stredísk. Vyrábali sa drevené ľudové hračky, debny na úschovu múky, skrine, stolíky. Predmety sa vyrábali s tvrdého dreva. Neskôr sa obyvatelia len čiastočne zaoberali touto výrobou, dnes sa už výrobe hračiek nevenujú. Vyrobené predmety sa v niektorých domácnostiach zachovali.
Možnosti relaxu:
Najbližšie možnosti ubytovania v Teplom Vrchu (v lete s možnosťou kúpania a návštev okolia).

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore