Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Lesnica

Skutočná poloha  Lesnica
 Zvýraznená atrakcia:  Pieninský národný park, splav rieky Dunajec na pltiach
   
Lesnica-Pohľad na obec a okolie
Pohľad na obec a okolie
Obec Lesnica je najstaršou obcou na území Pienin a Zamaguria. Prvá Písomná zmienka o obci je z roku 1297, kedy bola založená pravdepodobne rodom Görgeyovcov. Posledným vlastníkom jej pozemkov bola rodina Švábyovcov, ktorá v roku 1518 majetok predala kartuziánom.
Obec Lesnica leží na hranici Pieninského národného parku a časť jej katastra tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Dunajca a Národnú prírodnú rezerváciu Prielom Lesnického potoka. Pieninský národný park je najmenší ale aj najmalebnejší národný park na Slovensku. Jeho výmera je 3750 ha a naväzuje na poľský Pieninský národný park s výmerou 2360 ha. Časti územia oboch národných parkov, v roku 1932, tvorili základ prvého medzinárodného parku v Európe.
Kostol sv. Michala archanjela bol vybudovaný v roku 1757 ako filiálka Lechnickej farnosti a vlastná farnosť bola založená v roku 1776. K pozoruhodnostiam kostola patrí neskorobarokový hlavný oltár, krstiteľnica zo 16 storočia, barokový zvon, monštrancia a kalich.
Okrem kostola a jeho vybavenia sa v obci zachovalo aj niekoľko svetských goralských stavebných pamiatok, medzi ktoré patria aj staré kamenné pivnice a fragmentov drevenej goralskej architektúry.
Obec Lesnica má vzhľadom na prihraničnú polohu vynikajúce podmienky pre cezhraničnú turistiku v území Pienin po obidvoch stranách štátnej hranice s možnosťou:
splavu na pltiach po rieke Dunajec z obcí Červený Kláštor a Majere do prístaviska pltí v k. ú. obci neďaleko štátnej hranice
pešej turistiky s možnosťou využitia sieti turistických chodníkov po území národného parku. Priamo z katastrálneho územia obce je nástup na šesť turistických chodníkov a v tomto území sa nachádzajú tri hraničné priechody na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu. Táto vybavenosť umožňuje bez problémov absolvovať ešie túry hrebeňom Malých Pienin, Prielomom Dunajca, hrebeňom Plašnej, či vystúpiť na Sokolicu a Tri koruny v Poľsku. Za pozornosť stojí aj atraktívna prechádzka do poľského kúpeľného mesta Ščavnica vzdialenú od obce asi 3 km.
cykloturistických výletov do oblasti Zamaguria, alebo priľahlých poľských rekreačných areálov
zimných lyžiarskych pobytov na svahu s lyžiarskym vlekom priamo v obci, alebo bežeckým lyžovaním po turistických chodníkoch.
Ubytovacie zázemie pre turistov vytvára sieť penziónov v obci a ubytovacie a stravovacie zariadenie obce Chata Pieniny pri vstupe do Národnej prírodnej rezervácie Prielom Lesnického potoka. Chata okrem ubytovania poskytuje mimo turistického obdobia výborné podmienky pre školenia alebo pobyty detí v prírode. Počas turistickej sezóny poskytuje kvalitné stravovanie s možnosťou organizovania piknikov v prírode s goralskou muzikou.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore