Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Leváre

Skutočná poloha obce Leváre
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol
   
Obec sa spomína r. 1427. Založili ju Bebekovci asi v 13. storočí. Zaoberala sa poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom. Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1873.
V katastri obce sa nachádzajú bývalé kúpele so vzácnymi liečivými prameňmi, ktoré boli vybudované v pol. 19. storočia pánom Cseryusom na báze prírodnej pramenitej vody.
Rekonštrukciou a opätovným dobudovaním kúpeľov súčasne by sa mohla rozvíjať aj vidiecka a turistika v regióne a vytvorili by sa aj pracovné miesta pre nezamestnaných obce a tým by sa mohlo znížiť vysoké až vyše 70% nezamestnanosť.

       
Domovská stránka obce:
http://www.levare.ou.sk
Email adresa obce:
levare@gemer.org

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore