Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Levice

Skutočná poloha mesta Levice
 Zvýraznená atrakcia:  Zrúcanina levického hradu
   
Levice-

Poloha:
Nadmorská výška:163 m
Výmera katastra:6099 ha
Počet obyvateľov:37 tisíc
Mestské časti:Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar
Prírodné pomery: juh západného Slovenska
na rozhraní pohronskej nížiny a výbežkov Štiavnických vrchov
v Hronskej nive a z časti Ipeľskej pahorkatine
Levice-

Levice patria do teplej a mierne suchej klimatickej oblasti
Pod ochranou hradu vznikla osada menom Veľké Levice, ktorá bola priamym predchodcom súčasného mesta.
Neďaleko Veľkých Levíc istý čas existovali samostatné obce Staré Levice a Bratka, o ktorých sa zachovala písomná zmienka z roku 1156. Staré Levice zanikli v roku 1614 po ničivom vpáde tureckých vojsk.
Nikdy neboli obnovené. Od konca minulého storočia sa mesto pod bývalou hradnou pevnosťou rozrástlo natoľko, že dnes sa jeho územie dotýka lokalít zaniknutých obcí Staré Levice a Bratka.
História mesta je spojená s históriou hradu. V druhej polovici 13. stor. bolo na poslednom výbežku Štiavnického pohoria, zvanom Kalvária vybudované kamenné hradné opevnenie na ochranu dôležitých ciest ku stredoslovenským banským mestám. Prvá písomná zmienka o hrade sa zachovala z roku 1318. Počas Rákocziho povstania r. 1709 bol hrad poškodený a tak stratil význam vojenskej pevnosti. Medzi najvýznamnejších majiteľov hradu patrili: Matúš Čák, rodina Lévai, Dobó, Kolonich, Csáky, rodina Eszterházy. Historickou dominantou mesta sú dnes konzervované zrúcaniny levického hradu.
V roku 1558 sa majiteľom Levíc a kapitánom hradu stal známy hrdina Štefan Dobó, ktorý rozšíril areál gotického hradu a dal postaviť veľký renesančno-barokový opevnený kaštieľ pred baštami hradu. Je v ňom umiestnené Tekovské múzeum.
Na Námestí hrdinov sa vypína budova historickej radnice postavená v roku 1902.
Levice-Zrúcaniny levického hradu
Zrúcaniny levického hradu
Vzácnou architektonickou pamiatkou je románsky kostolík
zo začiatku 13. stor. v Kalinčiakove.
Najväčším maloplošným chráneným územím je Horšianska dolina, ktorá je štátnou prírodnou rezerváciou, kde sa zachovali vzácne porasty, dreviny, bylinné podrasty, zo živočístva plazy a vtáky.
Vyhľadávaným oddychovým miestom je mestská rekreačná oblasť Margita Ilona s dvomi 50 metrovými a tromi menšími prírodnými bazénmi.V autokempingu je možnosť karavaningu a stanovania. Celodenné stravovanie zabezpečuje dostatočný počet stánkov s rýchlym občerstvením a reštaurácia. Priamo v areáli je vybudovaný komplex na spríjemnenie voľného času a športový areál.
V súčasnosti sa v Leviciach uskutočňuje tradičný Levický jarmok každoročne v druhej polovici októbra.
Výročné jarmoky sa v Leviciach konali už od začiatku 17. stor.
V roku 1733 malo mesto privilégium konať ročne štyri výročné jarmoky. Špecialitou levických týždenných trhov, ktoré sa konali každú stredu a v sobotu v uliciach okolo mestského domu, bol predaj husacích štvrtiek, ktorý nadobudol koncom 19. a začiatkom 20. storočia nebývalú intenzitu a rozsah. Cieľom súčasného konania jarmoku je okrem oživenia tradícií rýchly nákup širokého sortimentu tovarov, občerstvenia a pobavenie návštevníkov kultúrnymi podujatiami a technicko-zábavnou činnosťou.

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Levice:
Levice-Tekovské múzeum
Tekovské múzeum
Levice-Budova historickej radnice postavená v roku 1902
Budova historickej radnice postavená v roku 1902
Levice-Románsky kostolík zo začiatku 13. stor. v Kalinčiakove
Románsky kostolík zo začiatku 13. stor. v Kalinčiakove
Levice-Chránené územie Horšianska dolina
Chránené územie Horšianska dolina
Levice-Rekreačná oblasť Margita Ilona
Rekreačná oblasť Margita Ilona
Levice-Levický jarmok
Levický jarmok


Domovská stránka mesta:
http://www.levice.sk
Email adresa mesta:
msu@levice.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore