Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Levoča

Skutočná poloha mesta Levoča
   
Levoča-

Levoča sa nachádza v severozápadnej časti východného Slovenska, v regióne Spiš, na južnom úpätí Levočského pohoria v nadmorskej výške 573 m. Najstaršie nálezy nájdené na území mesta sú z 9.storočia. Spišská LEVOČA sa po prvý raz spomína v listine z roku 1249 pod názvom Leucha. Osada prosperujúca z výhodnej polohy na obchodnej ceste Via Magna (Veľká cesta) sa rýchlo rozrástla na mesto s viacerými výsadami. Za krátky čas sa Levoča stala hlavným centrom nemeckej kolonizácie na Spiši a v roku 1271 ju dokonca povýšili na hlavné mesto Spoločenstva spišských Sasov. Ďalší vývoj však smeroval k oslabovaniu vplyvu spoločenstva, čo napokon v roku 1323 viedlo k vyhláseniu Levoče za slobodné kráľovské mesto. Najväčšou hybnou silou rozvoja Levoče bol obchod, ktorý postupne nadobudol medzinárodný rozmer. Levočania obchodovali s Krakovom, hansovnými mestami, ba aj s Benátkami. Levočskí remeselníci vyrábali nielen pre miestnu spotrebu, ale aj pre trhy a jarmoky v celom Uhorsku a Poľsku. Neskôr sa Levoča stala jedným z hlavných centier renesancie a humanizmu v Uhorsku.
Erb a pečať mesta:
Mesto získalo svoj prvý erb za vlády Anjuovcov. Bol na ňom vyobrazený dvojitý kríž na trojvrší . Na pečatidle zo 16. storočia stojí v erbovom štíte dvojitý kríž, ktorý zo strán držia dva levy. Nad štítom je anjel s rozprestretými krídlami.
V súčasnom erbe mesta v červenom štíte zo zeleného trojvršia vyrastá strieborný dvojitý krž, držaný z oboch strán striebornými zlato korunovanými privrátenými levmi v zlatej zbroji. Táto kompozícia mestského erbu je známa od 15. Storočia a bola potvrdená erbovou listinou z 12. Augusta 1550 kráľom Ferdinandom I.
Pečať mesta tvorí erb Levoče s kruhopisom Mesto Levoča
Vlajka mesta: Na jednej strane vlajky je na bielom podklade vyobrazená levočská radnica s nápisom mesta. Druhá strana pozostáva zo šachovnicovo uložených bielo-červených pruhov a erbom uprostred.
Zdroj: Stary Sacz a Levoča, Karpatské mestečká s klímou.
Historické jadro mesta bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Od roku 2009 je mesto Levoča a Dielo Majstra Pavla zapísané v Zozname Svetového dedičstva UNESCO.
Levoča-

Levočské naj:
• Najstaršie nálezy sú z 9. storočia.
• Prvá písomná zmienka - z roku 1249
• Historické jadro mesta - v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu
• Hradobný systém - takmer kompletne zachovaný, z 15 bášt a veží sa zachovalo šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská.
• Najvyšší na svete je hlavný gotický oltár (18,62 m) v kostole sv. Jakuba vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16.storočí
• Najväčšie v Európe je námestie so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1
• Jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku zo 14. storočia sa nachádza v budove Starého kláštora minoritov
• Najväčšia púť na Slovensku sa konala v r. 1995 v Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána Pavla II.
V meste je zachované množstvo kultúrnohistorických pamiatok ako: Chrám sv. Jakuba, radnica, evanjelický kostol, stredoveký pranier - klietka hanby a viac ako 60 meštianskych domov pochádzajúcich väčšinou zo 14. - 15. storočia tvoriacich Námestie Majstra Pavla. Námestie si zachovalo svoj stredoveký tvar obdĺžnika o stranách v pomere 3:1 a patrí k najväčším námestiam tohto typu v Európe. Spolu so zachovanými renesančnými domami svedčí o bohatstve mesta v stredoveku. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú Thurzov dom, Dom Majstra Pavla, Mariássyho dom, Spillenbergov dom, Krupekov dom, budova divadla, Veľký a Malý župný dom a iné. Viaceré sú pomenované podľa bývalých majiteľov.
Okolo mesta je takmer kompletne zachovaný hradobný systém, v ktorom z 15 bášt a veží sa zachovalo šesť z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská. Na severnej strane námestia sa nachádza Chrám sv. Jakuba - trojloďový kostol s mohutnou svätyňou a gotickými krížovými klenbami. Väčšinou na pôvodných miestach sa zachovalo jedenásť gotických a renesančných krídlových oltárov tunajšej proveniencie. Najvýznamnejším dielom v chrámovom interiéri je hlavný oltár, zhotovený v dielni Majstra Pavla z Levoče v prvej tretine 16. storočia. So svojou výškou 18,62 m je najvyšším gotickým oltárom na svete. Je národnou kultúrnou pamiatkou.

Levoča-

Levočská radnica pochádza z 15. storočia. Bola zničená požiarmi v polovici a na konci 16. storočia. V roku 1615 ju rozšírili a pribudovali južnú časť a arkády s podlubiami na prízemí i poschodí. Na fasáde medzi oknami na poschodí sú umiestnené nástenné maľby, ktoré predstavujú symboly občianskych cností: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť. S budovou radnice je spojená renesančná veža, ktorá slúžila ako zvonica. V radnici na poschodí má svoje expozície Spišské múzeum. Zasadacia sieň slúži mestu na reprezentačné účely.
V južnej časti námestia je postavený evanjelický kostol v tvare gréckeho kríža s obrovskou kopulou, v klasicistickom štýle. Vo vnútri sú zachované vzácne kultúrne pamiatky.
V pôsobivom prostredí pamiatkových dominánt, na západnej strane námestia, sa nachádza budova Mestského divadla. Rekonštrukciou bola budove , ale hlavne divadelnej sále vrátená, komorná podoba z polovice 19. storočia. V tomto kultúrno-spoločenskom komplexe sa nachádza kongresová sála, divadelná sála, dve kurzové miestnosti, modrý salónik. Mestské divadlo ponúka širokú paletu divadelných vystúpení, kultúrnych podujatí, ale aj možnosť usporiadania kongresov, seminárov, školení a rôznych spoločenských stretnutí. Kongresová sála má kapacitu 200 osôb a je bohato využívaná na rôzne konferencie, sympóziá a iné spoločenské udalosti.
Vysoko nad mestom, na strmom kopci , severne od mesta zvanom Mariánska hora, sa vypína neogotický kostol Navštívenia Panny Márie, kde sa po stáročia každoročne konajú púte, sa týči Mariánska hora (781 m). Každoročne na začiatku júla sa Levoča stáva miestom najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Desaťtisíce veriacich v dlhých zástupoch vystupujú na horu, aby spoločne vzdali vďaku Panne Márii na bohoslužbách v neogotickom Kostole Navštívenia Panny Márie zo začiatku 20. storočia. V roku 1470 pôvodnú pútnickú kaplnku prebudovali na menší gotický kostol. Do interiéru nového chrámu umiestnili nádhernú sochu Panny Márie, ktorá je dodnes ústredným symbolom mariánskych pútí do Levoče. V roku 1995 navštívil Mariánsku horu pápež Ján Pavol II.
V neďalekej Levočskej doline, 3 km od centra Levoče, sa nachádza viacúčelová vodná nádrž s celkovou rozlohou 3 000 m2. V letnej turistickej sezóne sa núka široká ponuka vodných športov. K vodnej nádrži vedie z mesta aj novootvorený cyklochodník.
Vhodná poloha a klimatické podmienky mesta umožňujú záujemcom o zimné športy využívať zjazdové a bežecké trate v neďalekom lyžiarskom areáli s umelým zasnežovaním v Levočskej Doline, a v mestskej časti Závada, kde sa vďaka výhodnej polohe strediska udrží sneh až do neskorej jari.
Levoča spolu s inými mestami v turistickom regióne Spiš a Gemer sú súčasťou poznávacej trasy Gotická cesta s dĺžkou 267 km. Gotická cesta dáva možnosť vidieť množstvo vzácnych kultúrno-historických pamiatok, najmä gotických pamiatok, krásnu prírodu a taktiež poskytuje možnosti ubytovania a oddychu:

HOTELY
Hotel Barbakan*** 053 / 451 4310 recepcia@barbakan.sk www.barbakan.sk

Hotel Stela**** 053 / 451 2943 recepcia@hotelstela.sk www.hotelstela.sk

Hotel Arkáda*** 053 / 451 2255 hotelarkada@arkada.sk www.arkada.sk

Hotel u Leva*** 053 / 450 2311 hotel@uleva.sk www.uleva.sk

PENZIÓNY

Diamant 053 / 451 0786 info@penziondiamant.info www.penziondiamant.info
Villa Fam 053 / 451 4652 villafam@centrum.sk www.villafam.szm.sk
Spiš 0905 / 356 522 davoj@szm.sk www.penzion-spis.szm.sk

U Janusa 053 / 451 4592 josef.janus@gmail.com www.ujanusa.skg.sk

Ski Centre Levoča s.r.o. 0902 / 220 644 ski@skicentrelevoca.sk www.skicentrelevoca.sk

Polianka 0902 / 220 644 ski@skicentrelevoca.sk www.skicentrelevoca.sk

Romančina 0902 / 220 644 ski@skicentrelevoca.sk www.skicentrelevoca.sk

Skalka 0902 / 220 644 ski@skicentrelevoca.sk www.skicentrelevoca.sk

Texon 053 / 451 4494 texon@post.sk www.spis.sk/texon.html


Pizzeria 053 / 451 2020 ubytujsa@orangemail.sk www.mamamia.sk

Pod Mariánskou horou 053 / 451 2705 rzlevoca@pobox.sk www.rzlevoca.sk

Kiska 0905 / 903 292 info@penzionkiska.sk www.penzionkiska.sk
Penzión Hubert 091 777 0000 info@restauracia.eu www.penzion-hubert.sk

UBYTOVANIE V SÚKROMÍ
Šuňavský 053 / 451 4526 jsunavsky1@stonline.sk

Damecan 0903 / 997 999 damecan@pobox.sk www.apartmentlevoca.szm.sk

Maja 053 / 451 2558 maja@credit.t-com.sk www.slovenskyraj.sk/maja.html

Marcelina 053 / 451 3890 marcelinamikulova@centrum.sk www.privatmarcelina.szm.sk

Oáza 053 / 451 4511 rdubecky@stonline.sk www.ubytovanieoaza.sk

U Veteránov 053 / 451 1495 veterani@post.sk, www.uveteranov.szm.sk


Gabi 053 / 451 1286 gabi02@stonline.sk www.slovenskyraj.sk/ubytovanie.html

Bibina 053 / 451 0298 albert.anton@stonline.sk www.privatbibina.szm.com

CHATY

Horský Dom 0908 / 829 994 kamenickyv@stonline.sk info@chatahorskydom.sk  www.chatahorskydom.sk

Marek 0904 / 529 332 chata.marek@gmail.com www.slovenskyraj.sk/marek.html
Maribel 0908 / 256 600 mbelakova@post.sk www.maribel.sk

Bobor 0905 / 475 053 bobor@levonetmail.sk www.chatabobor.sk

Štefan Janus 0905 / 912 285 josef.janus@gmail.com www.ujanusa.skg.sk

Pri dolinskom moste 0907/ 934 003 chata ledenka@azet.sk www.slovenskyraj.sk/ledenka.html

Javorinka 0905/ 259 971 info@zavada.sk

AUTOCAMPINGY

Autocamping Levočská Dolina 053 / 451 2705 rzlevoca@pobox.sk www.rzlevoca.sk

INTERNÁTY

SOŠ Majstra Pavla 053 / 451 3291 ekonom@souplevoca.sk www.souplevoca.sk

Spojená škola internátna 053 / 451 2536 sounevidiacich@stonline.sk www.souklule.edu.sk

STRAVOVACIE ZARIADENIA

Hotel Barbakan 053 / 451 4310 recepcia@barbakan.sk www.barbakan.sk
Hotel Stela 053 / 451 2943 recepcia@hotelstela.sk www.hotelstela.sk

Hotel Arkáda 053 / 451 2255 hotelarkada@arkada.sk www.arkada.sk

Hotel u Leva 053 / 450 2311 hotel@uleva.sk www.uleva.sk

Slovenka-reštaurácia 0949 / 111 332 0915 / 056 406

U Janusa 053 / 451 4592 josef.janus@gmail.com www.ujanusa.skg.sk

U 3 Apoštolov 053 / 451 2302 3apostol@vmnet.sk www.u3apostolov.sk

Pizzeria 053 / 451 2020 ubytujsa@orangemail.sk www.mamamia.sk

Planéta Levoča 053 / 451 2100 milan1970@centrum.sk www.planetalevoca.sk

Hot Pot –Acord, s.r.o. 053 / 451 1201 www.hotpot.sk/hotpot/levoca.html

Levočský Gastrodom 053 / 451 2384 gastrodom@stonline.sk www.levocsky-gastrodom.estranky.sk

U Veteránov 053 / 451 1495 veterani@post.sk www.uveteranov.szm.sk

Ski Centre Levoča 0902 / 220 644 ski@skicentrelevoca.sk www.skicentrelevoca.sk
Kupecké Bašta 0908 989 626 info@kupeckabasta.sk www.kupeckabasta.sk
Bistro na Zlamanci  053/451 07 24
Penzión Hubert 091 777 0000 info@restauracia.eu www.penzion-hubert.sk
Kováčova vila 053 / 451 2705 rzlevoca@pobox.sk www.rzlevoca.sk

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Levoča:
Levoča-
Levoča-
Levoča-
Levoča-
Levoča-
Levoča-
Levoča-


Domovská stránka mesta:
http://www.levoca.sk
Email adresa mesta:
mesto@levoca.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore