Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Bohúňovo

Skutočná poloha obce Bohúňovo
 Zvýraznená atrakcia:  Neskorogotický kostol z 15. storočia
   
Bohúňovo-Neskorogotický kostol z 15. storočia
Neskorogotický kostol z 15. storočia
Obec Bohúňovo leží na styku severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a Slovenského krasu na ľavostrannej nive Slenej. Základnou kompozičnou osou obce je hlavná ulica, napojená úrovňovo na cestu I/50. Záver ulice tvorí pamiatkovo chránený neskorogotický kostol z 15. storočia s pristavenou drevenou zvonicou.
V obci je zachovalé historické jadro s pôvodnou zástavbou. Obec Bohúňovo tvoria dva samostatné celky - vlastná obec situovaná východne od štátnej cestu I/50 a osada Tiba, ležiaca asi 1 km západne od obce.
Obec leží v tesnej blízkosti CHKO a mala by slúžiť ako turistický nástupný bod do CHKO. Z obce vychádzajú aj turistické chodníky.
Dopravne je obec napojená cestou I/50 na hlavný ťah Rimavská Sobota - Rožňava. Ďalej je obec obslúžená železničnou traťou Košice - Zvolen. Obec svojou katastrálnou výmerou 678 ha a počtom obyvateľov sa zaraďuje medzi menšie osídlenia v okrese Rožňava.
V súčasnosti v obci sa nachádzajú tieto druhy občianskej vybavenosti: materská škola, základná škola, samostatná kultúrna sála, dobre fungujúca miestna ľudová knižnica, klub mladých, futbalové ihrisko, ihrisko pre deti, zmiešaná predajňa, bufet spojený s predajom základných potravín v Tibe, pohostinstvo, požiarna zbrojnica, obecný úrad.

       
Domovská stránka obce:
http:// www.bohunovo.sk
Email adresa obce:
obecbohunovo@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore