Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Lipovník

Skutočná poloha obce Lipovník
 Zvýraznená atrakcia:  Benedektínsky kláštor
   
Lipovník-

Je jednou z najstarších osád Gemera. Tunajší benedektínsky klášotr sa spomína už v roku 1141, ale v priebehu 14. storoèia zanikol. Zo starého kláštora sa zachoval iba kostol. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1364, vznikla pod cisterciátskym opátstvom. Od
17. storoèia patrila panstvu Krásna Hôrka. Vrchovinový chotár tvoria druhohorné horniny,
v severozápadnej èasti zasahujúcej do Rožòavskej kotliny treohorné horniny. Na planinách rastú lesy hrabové, dubové a zmiešané.
Rímsko-katolícky kostol zo zaèiatku 15. storoèia v 19. storoèí bol znaène prestavaný. Niektoré èasti boli opravené na pôvodné ako okná, ktoré sú románskeho slohu. V kostole zostli zvyšky gotických nástenných malieb.
Turistika - planiny slovenského krasu, Horský prechod Soroška - prekrásny výh¾ad.
Koliba Soroška - turistická reštaurácia.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore