Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Lovčica Trubín

Skutočná poloha obce Lovčica Trubín
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol
   
Lovčica Trubín-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Obec Lovčica-Trubín začala písať svoju spoločnú históriu dňa 9. júla 1971, kedy sa Obec Lovčica spojila s Obcou Trubín v jednu obec.
V súčasnosti má obec 1468 obyvateľov a kataster rozlohu 3458 ha. Nadmorská výška obce sa pohybuje od 330 m n.m. a chotár vystupuje do výšky 833 m n.m., takže je dosť členitý.
Prvá písomná správa o obci je z Farského úradu vo Svätom Kríži nad Hronom, v ktorej sa uvádza, že už v rokoch 1253-1260 dochádzal farár zo Svätého Kríža odbavovať náboženské obrady do kostola v Trubíne.
Z pokolenia na pokolenie sa dochovávajú aj ústne správy o histórii. Dochovalo sa, že v mieste, kde sa nachádza katastrálne územie Trubín, ako aj na protiľahlom kopci s názvom TRUBÍNEC, sa schádzali trubači, ktorí trúbením zvolávali poľovníkov na lov a trúbením tiež ukončili lov.
Na mieste, kde sa teraz nachádza katastrálne územie Lovčica, prebiehal samotný lov, z čoho bol odvodený názov osady Lovčica.
Medzi najcennejšie obecné erby v heraldickej hierarchii patria hovoriace erby. Takýto hovoriaci erb má aj naša obec:
Lovčica Trubín-Kaplnka
Kaplnka
Motív kuše (symbol Ločice)
Motív rohu (motív Trubína)
Spojením dvoch motívov do heraldicky pôsobivej kompozície vzniká ideálny erb, ktorý je po vložení do štítu hovoriacim erbom združenej Obce Lovčice-Trubín. Konečná podoba erbu je:
v modrom štítu nad strieborným okovaným poľovníckym rohom nahor smerujúca zlatá kuša so striebornou tetivou a založeným strieborným šípom.
Vlajka Obce Lovčica-Trubín pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), žltej (2/8), modrej (2/8), bielej (2/8) a modrej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny jej listu.
Pečať obce Ločica-Trubín je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisec OBEC LOVČICA-TRUBÍN. Pečať má priemer 35 mm.
Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý sa spomína už v roku 1487 ako veľmi starý. Nachádza sa v časti Obce Trubín.
Lovčická kaplnka, ktorá je pri vstupe do obce, pochádza z 18. storočia.
V roku 1950 bolo založené menšinové roľnícke družstvo a jeho dnešné nástupnícke poľnohospodárske družstvo nepoznajú len obyvatelia našej obce, ale cez kvalitné mliečne výrobky ich poznajú aj za hranicami nášho okresu.
V obci je zriadená základná škola pre prvý stupeň, ktorej bol v roku 2000 Ministerstvom školstva SR zapožičaný čestný názov Základná škola KAROLA BIELEKA Lovčica-Trubín. V akcii "Z" bola v obci vybudovaná dvojtriedna materská škola.
V súčasnosti sa v obci buduje nová budova obecného úradu, pošty a knižnice, v realizácii je tiež výstavba plynovodu a pripravuje sa výstavba chodníka.
Pravidelne sa udržuje športový areál a v AGAČINE, ktorá je súčasťou tohoto areálu, sa organizujú obľúbené letné zábavy.
V katastrálnom území Lovčica pri Dérerovom mlyne sa nachádza Motorest DUBNÍK a vodná nádrž známa pod názvom "BEJVOČ", v ktorej je nasadený pstruh dúhový, preto je vodná nádrž lákadlom nielen pre milovníkov plávania, ale aj rybolovu. V trubínskej časti sa nachádza nie veľký, ale zato vyhľadávaný rybník, ktorý spravuje miestne poľnohospodárske družstvo.
Poľovníctvu obec ostáva verná. V jej poľovnom združení "HRÁDOK" je veľa poľovníkov nielen z našej obce. Názov nesie po území v obci, na ktorej v dávnej minulosti bol postavený drevený hrádok pre lovcov. Dnes síce poľovníci hrádok nemajú, majú však svojpomocne vybudovanú poľovnícku chatu "POD SULINOU".

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore