Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Ľubietová

Skutočná poloha obce Ľubietová
 Zvýraznená atrakcia:  Turistická trasa - Rudohorská magistrála
   
Ľubietová-Mestský dom, dnes sídlo Obecného úradu
Mestský dom, dnes sídlo Obecného úradu
Obec Ľubietová leží asi dvadsať kilometrov východne od Banskej Bystrice. Vrchol tunajšieho skalného masívu Hrb je považovaný za geografický stred Slovenska. Obec má 997 obyvateľov.
V roku 1379 udelil kráľ Ľudovít Veľký Ľubietovej výsady slobodného kráľovského mesta, čím sa táto obec zaradila do zväzku siedmych kráľovských banských miest. Napriek tomu, že obdobie najväčšieho rozkvetu Ľubietovej, kedy sa ťažilo zlato, striebro, meď a neskôr železo je už dávnou minulosťou, aj v súčasnosti zaznamenáva obec postupný rozmach. Je to predovšetkým vďaka svojej výhodnej polohe v blízkosti krajského mesta uprostred hôr.
Návštevníkov, prichádzajúcich do tejto obce, zaujme viacero pamätihodností. Patrí medzi ne aj dom Márie Terézie, v ktorom táto panovníčka prenocovala pri ceste týmto regiónom ešte pred svojou korunováciou. Budova tunajšieho "Mestského domu" stojí na základoch pôvodnej stavby zo štrnásteho storočia, i keď bola neskôr viackrát rekonštruovaná.
K typickým výrobkom ľubietovskej keramiky patria maľované vázy.
Ľubietová-K typickým výrobkom ľubietovskej keramiky patria maľované vázy
K typickým výrobkom ľubietovskej keramiky patria maľované vázy
Bohatú históriu má aj výrobňa tradičnej keramiky, z oblasti folklóru je jedinečný debnársky tanec, ktorý sa zachoval v podaní tunajšieho folklórneho súboru Debnári.
Svoje jazdecké schopnosti si turisti môžu vyskúšať v tunajšej jazdeckej škole.
Pre turistov je príťažlivá turistická trasa "Rudohorská magistrála" prechádzajúca katastrom obce po hrebeňoch Vepor a Hrb. Obcou prechádza aj cykloturistická trasa vedúca cez Poľanu do neďalekých kúpeľov Brusno a späť do Detvy. Pre tých, ktorí na takúto možnosť neboli pripravení, je v obci k dispozícii požičovňa horských bicyklov. Kto uprednostní poznávanie tunajšej krajiny z chrbta koňa má možnosť vyskúšať si predtým svoje jazdecké schopnosti v tunajšej jazdeckej škole. V programe školy je aj hypoterapia. Turisti sa na svojich potulkách môžu stretnúť s tradičným chovom oviec na salašoch a výrobou ovčieho syra a oštiepkov. Kto zablúdi do oblasti bývalých baní, môže pri troche šťastia objaviť nerast Libethenit, nazvaný podľa nemeckého názvu obce a vyskytujúci sa len v ľubietovských nerastných ložiskách.
Ľubietová-Svoje jazdecké schopnosti si turisti môžu vyskúšať v tunajšej jazdeckej škole
Svoje jazdecké schopnosti si turisti môžu vyskúšať v tunajšej jazdeckej škole

       
Domovská stránka obce:
http://www.lubietova.sk
Email adresa obce:
info@lubietova.sk starosta@lubietova.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore