Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

Deutch
Erb

Boldog

Skutočná poloha obce Boldog
 Zvýraznená atrakcia:  Starorímsky nápis na vápencovej doske v stene kostola
   
Boldog-Archeologický objav, ktorý preslávil boldocký kostolík
Archeologický objav, ktorý preslávil boldocký kostolík
Boldog je malá dedinka blízko okresného mesta Senec. Počet obyvateľov je 442 osôb. Prevláda tu poľnohospodárska činnosť. Vzhľadom na blízkosť mesta Senec, kde je možnosť letných dovoleniek sa obec začína pomaly rozvíjať. Do Bratislavy, ktorá je cca 25 km vzdialená možnosť cestovania autobusom, osobným autom. V blízkosti obce vedie autostráda z Bratislavy do Žiliny.
Obec sa volá Boldog len od roku 1960. Predtým mala viac rozličných mien. V listinách sa spomína v r. 1245 ako TULWEJ (Tolvaj), r. 1276 THOLUOY, r. 1328 TUULWAY a názvy boli ďalej menené.
Starobylé podanie hovorí, že mariánsky kostol v Boldogu dala postaviť Svätá Alžbeta, dcéra kráľa Andreja II., manželka markgrófa Ľudovíta Durínskeho. Túto legendu potvrdzuje aj Batthyániho kanonická vizitácia z r. 1781.
Archeologický objav preslávil boldocký kostolík. Pri poslednej renovácii kostola, hneď v prvej fáze prác 12. júna 1976, sa po odstránení omietky na južnej stene neďaleko zamurovaného románskeho vchodu z pôvodnej sakristie našla vápencová doska s rozmermi 175x76x18 cm.
Na doske sa po dôkladnom odstránení omietky objavili dobre čitateľný nápis:
Q ATILIVS
SP.F.VOT.PRI
MVS.INTER R EX
LEG XV.IDEM>
NEGOTIATOR.AN
LXXX. H S E
Q.ATILIVS COCIA
TUS.ATILIA Q L EAV
STA.PRIVATUS.ET
MARTIALIS.HERED
Podľa Dr. Titusa Kolníka nápis znamená:
V preklade- Quintus Atilius Primus, syn Spuriov z tribuy Voturiovskej. Tlmočník XV.légie, centurio a obchodník. Žil 80 rokov, tu je pochovaný. Quintus Atilius Cogitatus, Atilia Quintova prepustenkyňa Fausta Privatus a Matialis dediči. Prepustenci nechali postaviť.
Význam nálezu a nápisu je výnimočný. Nielen, že ide o najstaršiu písomnú pamiatku tohto druhu nájdenú na území Slovenska, ale údaje obsiahnuté v nápise tvoria jedinečný prameň k dejinám Slovenska v I. storočí n.l.
Náhrobok bol postavený v 90. alebo neskôr v 130. rokoch po Kr. Vieme to presne, lebo Légia, v ktorej slúžil stotník Q. Atilius - podľa istých antických informácií - mala stále sídlo dvakrát v Carnunte a okolí, teda okolo dnešnej Bratislavy v rokoch 70-138. Podľa tohto tu v týchto rokoch musel žiť a a umrieť majiteľ náhrobku.

       
Domovská stránka obce:
http://www.boldog.sk
Email adresa obce:
obec@boldog.sk oobec@boldog.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore