Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Lučatín

Skutočná poloha obce Lučatín
 Zvýraznená atrakcia:  Geometrický stred Slovenska
   
Lučatín-

Obec Lučatín sa nachádza 15 km juhovýchodne od Banskej Bystrice na aluriálnej nive rieky Hron. Zo všetkých strán ju obklopujú vence hôr - z južnej strany Bystrická vrchovina a Slovenské Rudohorie, zo severnej strany Starohorské vrchy.
Z turistického hľadiska má obec Lučatín veľmi dobrú polohu. V jej blízkosti vyúsťujú do údolia Hrona tri doliny. Ľubietovskou dolinou sa dostaneme na Hrb, kde sa nachádza geometrický stred Slovenska.
Hiadlovskou dolinou vedie najkratšia cesta na hrebene Nízkych Tatier do Hiadlovského sedla odtiaľ na Prašivú. Moštenickou dolinou vedie vesta na kultúrnu pamiatku Kalištie a do oblasti minerálnych prameňov na Kyslú. Týmito dolinami pretekajú výdatné horské bystriny bohaté na pstruhy.
Zaujímavý a pôsobivý je splav rieky Hron, ktorý vytvára na území obce meandre.
Lučatín-

Vznik osady sa datuje na začiatok 13. storočia. Vznikla ako poddanská osada Ľupčianskeho zámku. Prvá písomná zmienka o osade je z roku 1424. Obyvatelia sa kedysi zaoberali chovom dobytka, v 18. storočí a začiatkom 19. storočia povozníctvom, neskôr čipkárstvom a po vybudovaní železničnej trate pracovali ako železničiari.
Dedina je zväčša jednoradová a je postavená popri štátnej ceste Banská Bystrica - Brezno. Pekne pôsobí predovšetkým stará časť obce. Do budúcnosti sa pripravuje výstavba novej časti obce a ďalšie stavebné aktivity.

       
Domovská stránka obce:
http://www.lucatin.webnode.sk
Email adresa obce:
obeclucatin@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore