Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Lučenec

Skutočná poloha mesta Lučenec
 Zvýraznená atrakcia:  Novohradské múzeum
   
Lučenec-

Lučenec je kultúrnym, hospodárskym strediskom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom Južnej časti stredného Slovenska. Územie okolia Lučenca bolo obývané už v dobe kamennej i bronzovej. Lučenec (názov od riečky) vznikol zo starej slovenskej osady. Prvá kultúrno-historická správa z Lučenca pochádza z roku 1128 (postavenie kaplnky).
Od konca 21. storočia tu bol kláštor na križovatke obchodných ciest. Prvý listinný dokument o Lučenci je z 3. augusta 1247 - LUCHUNCH (listina kráľa Bela IV.). Mesto Lučenec vošlo aj do literárnej histórie bitkou pri Lučenci v roku 1451, v ktorej zvíťazili vojská Jána Jiskru z Brandýsa nad početnejšou armádou Jána Hunyadiho.
Erbom mesta je pelikán, kŕmiaci svoje tri mláďatá symbolicky vlastnou krvou (erb sa používa od 16. storočia).
Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnoshospodárstvom, cechovou výrobou a remeslami. Mesto bolo viackrát vypálené (1451, 1622, 1849). Pracovitosťou ľudí však vždy povstalo znovu z popola. Od konca 19. storočia sa Lučenec stal priemyselným centrom.
Z kultúrnych pamiatok treba spomenúť sakrálne stavby:
rímsko-katolícky kostol (1783)
ev. s. v. (1784)
Lučenec-Kongresové centrum REDUTA
Kongresové centrum REDUTA
kalvínsky kostol (1853)
boli tu tri židovské synagógy (1863, 1930), v súčasnosti už len z roku 1925.
V Lučenci je 5 kaštieľov - z architektonicky zaujímavých palácov vynikajú Reduta (1810), Radnica (1894) a ďalšie. V Lučenci je Novohradské múzeum, galéria, gymnázium (so 400 ročou tradíciou). V záujme zachovania a ochrany existujúcich pamiatok bolo vyhlásené jadro mesta za mestskú pamiatkovú zónu.
Mesto Lučenec so svojou viac ako 300-ročnou tradíciou jarmokov a trhov, tak, ako aj v minulosti i dnes zohráva dôležitú funkciu obchodného centra. Záujemca o najrôznejšie druhy tovarov a materiálov si môže vybrať z celého radu veľkoobchodných, či maloobchodných spoločností, ponúkajúcich tovary od spotrebného a potravinárskeho charakteru až po stavebné materiály a stavebné stroje.
V meste sa môžete stretnúť s tovarmi a obchodníkmi z celého sveta, ale najfrekventovanejšie sú vzťahy s Maďarskom a Slovenskom. Lučenec je vďaka svojej polohe ľahko dostupný pre domácich i zahraničných návštevníkov. Mesto je situované na križovatke hlavných cestných a železničných trás spájajúcich Bratislavu s Košicami a Budapešť s Waršavou. Väzbou na Hatvan je mesto výhodne napojené na európsku diaľničnú sieť.
Lokálne letisko je vzdialené 5 km od mesta, najbližšie letisko medzinárodného významu je v 150 km vzdialenej Budapešti. Za tvorbu občiansky, kultúrne a podnikateľsky žičlivého ovzdušia získalo mesto Lučenec v roku 1996, ako prvé mesto na Slovensku, prestížnu cenu "Zlatý podnikateľský biatec". Vznikajú nové inštitúcie, peňažné ústavy, súkromné firmy a spoločnosti ako aj detašované pracoviská niektorých univerzít.
Vznikom Kongresového centra v Lučenci sa vytvoril priestor pre rozvoj nových aktivít regiónu. Rozmanitosť plnených funkcií a poskytovaných služieb dáva celému komplexu precedens v rámci stredného Slovenska. Budova bola postavená na prelome 18. a 19. storočia. Je sídlom regionálnej Obchodnej a priemyselnej komory a ďalších inštitúcii. Poskytuje servis pre domáce a zahraničné kongresy, konferencie, školenia, kurzy a výstavy. Účastníci majú k dispozícii kongresovú súlu, konferenčné a rokovacie salóny, niekoľko reštauračných zariadení.
Trojhviezdičkový hotel umožňuje ubytovanie európskeho štandardu. V prízemí budovy sa nachádza najdlhšia historická pasáž na Slovensku s množstvom obchodov, reštaurácii a barov.
Svoje služby tu poskytujú aj dve banky.
K ďalšiemu rozvoju obchodu napomáha tiež organizovanie medzinárodných výstav v priestoroch Obchodnej zóny, ktorú tvorí sústava veľkoplošných flexibilných, obchodno-výstavných hál a jednotlivé polyfunkčné sektory. Projekt "Obchodná zóna" v Lučenci vznikol v roku 1992 a doposiaľ je koncepciou a zameraním jediný svojho druhu v krajinách strednej Európy. Aktivity pre obchod a výstavy sa sústredili na ploche 40 tis. m2, naviac v bezprostrednej väzbe na už existujúce obchodné zóny mesta, historické jadro a Kongresové centrum. Haly s celkovou plochou 18 tis. m2 sú určené pre účely výstavných aktivít pre veľtrhy a stále expozície. Areál je po obvode obostavaný zástavbou polyfunkčných sektorov. Svoje stále zastúpenie si budujú banky, poisťovne, subjekty obchodnej sféry a služieb.
Ďalšou pozoruhodnosťou mesta je mestský park s množstvom vzácnych drevín. Môžete ho nájsť päť minút od hlavného námestia. Ponúka príjemné posedenie a je to vyhľadávané miesto oddychu a relaxácie. Na ploche 17 ha sa nachádza 35 cudzokrajných drevín (z toho 10 ihličnatých), nadmorská výška 200 m. A kategória, oblasť illimerizovaných pôd. Pri budovaní parku bol využitý francúzsky, anglický a voľne krajinársky záhradný sloh. Cez park tečie Tuhársky potok a malý potok, ktorý napĺňa umelé jazero.
Lučenec-Obchodná zóna v Lučenci
Obchodná zóna v Lučenci
Stavby:
člnkáreň Biela Labuť
altánky
dva pamätníky
.Z významných drevín spomenieme jedľu srienistú, katalpu bignonoivitú, borovicu čiernu...
Park a historická zeleň - sú zapísané v štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
V roku 1897 bola v Lučenci založená Historická a archeologická komisia, ktorej predsedom bol Ferencz Kovács. Už v roku 1906 - 1907 bolo zhromaždených vyše 2000 vecných exponátov a pamiatok, ktoré boli uložené v kabinete Štátneho gymnázia v Lučenci, ktoré počas revolučných rokov 1918-19 sa však postrácali.
V roku 1971 získalo oficiálne pomenovanie Novohradské múzeum, časť zbierok bola v roku 1977 premiestnená do Lučenca. Od roku 1984 je sídlo múzea v Lučenci.
Činnosť Novohradského múzea je zameraná na národopisnú oblasť zhromažďovania predmetov-pamiatok dokumentujúcich tradičnú ľudovú materiálnu kultúru v Novohrade (keramika, sklo, kamenina, nábytok, nástroje, náradie, predmety dennej potreby) a na oblasť mapovania dejín mesta Lučenca. V roku 1986 malo múzeum v depozite 24945 exponátov.
Otváracie hodiny pre verejnosť sú nasledovné:
utorok - piatok 900 - 1700

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Lučenec:
Lučenec-Lučenecký park
Lučenecký park
Lučenec-


Domovská stránka mesta:
http://www.lucenec.sk
Email adresa mesta:
mesto@lucenec.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore