Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Lukovištia

Skutočná poloha obce Lukovištia
 Zvýraznená atrakcia:  Rodisko básnika I. Krasku
   
Spomínané v roku 1407 ako Lwkowystya a od r.1927 ako Lukovištia. Vznikla zlúčením obcí Malé Lukovištia a Lehotka. Chotár obce sa rozprestiera na rozlohe 1429 ha v nadmorskej výške 360 m. Jej súčasťou sú aj Bukovina, Chotený luh, Nový Svet, Patočina, Pustie a U skalky. Ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na pravej strane potoka Papča. Severozápadnú pahorkatinnú časť chotára a juhozápadnú s reliktným povrchom náhornej vrchoviny tvoria andezity. Chotár okolo obce je odlesnený, inde dubový les.
Obec je listinne doložená od roku 1407, ale počiatky siahajú do 13.storočia. Už asi v 14.storočí sa rozpadla na Veľké a Malé Lukovištia, ktoré patrili Derencsényiovcom, od polovice 15.storočia viacerým zemepánom. Roku 1427 tu bolo 18 port. Za tureckých nájazdov sa časť obyvateľov odsťahovala. Roku 1828 mala obec 120 domov a 967 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom oviec, garbiarstvom, povozníctvom a domácimi remeslami. Za prvej ČSR hlavným zamestnaním bolo poľnohospodárstvo a ovocinárstvo.
Malé Lukovištia ako obec je nepriamo doložená 1427 a 1450, priamo 1467. V novoveku splynula s Veľkými Lukovištiami.
Lehotka je doložená 1574. Patrila Derencsényiovcom, od 17.storočia Muránskemu panstvu. Koncom 17.storočia sa premenila na samotu. Teletnek ako samostatná obec je listinne doložená 1407 ako vlastníctvo Derencsényiovcov. Zanikla okolo 1548.
V obci sa nachádza evanjelický barokovo-klasicistický kostol z roku 1794 s maľovaným dreveným stropom. Okrem toho je tu aj pamätný dom významného básnika, národného umelca Ivana Krasku (12.7.1876-3.3.1958), ktorý sa tu narodil a je tu aj pochovaný. Miestny cintorín je aj posledným miestom odpočinku jedného z najvýznamnejších slovenských žurnalistov a literátov súčasnosti Ladislava Mňačka.
Z katastra obce je zaujímavý pohľad na panorámu Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier.
Významné podnikateľské subjekty:
- Sekopol, s.r.o. Roľnícka spoločnosť,
- OPS - Obecná pálenica.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore