Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Majere

Skutočná poloha obce Majere
 Zvýraznená atrakcia:  Splav rieky Dunajec na pltiach
   
Majere ležia na pravom brehu rieky Dunajec v dotyku so štátnou hranicou s poľskom severovýchodne od Vysokých Tatier v regióne ktoré miestni obyvatelia nazývajú Zamagurie. Obec vznikla ako majer Červeného kláštora, ktorý bol doosídlaný v rokoch 1786 - 1787 z podnetu cisára Jozefa II. nemeckými osadníkmi.
Dejiny obce sú zviazané s 3 km vzdialeným Červeným kláštorom, ktorý v roku 1319 založil magister Kakaš Berzevici, dedič a v tom čase majiteľ takmer všetkých majetkov na severozápadnom Spiši. V období 1329 až 1563 bol kláštor sídlom kartuziánov a v rokoch 1704 - 1782 tu sídlila rehoľa kamaldulov. V rokoch 1956 - 1966 štát zabezpečil obnovu tejto kultúrnej pamiatky a kláštor sprístupnil verejnosti. Doteraz nebol zreštaurovaný interiér goticko-barokového kostola. Pod klenbami kláštora, v ktorom sa nachádza zaujímavé múzeum.
Majere sa nachádzajú v ochrannom pásme Pieninského národného parku, neďaleko jeho západnej hranice. Pieninský národný park je najmenší ale aj najmalebnejší národný park na Slovensku. Jeho výmera je 3750 ha a naväzuje na poľský Pieninský národný park s výmerou 2360 ha. Časti územia oboch národných parkov, v roku 1932, tvorili základ prvého medzinárodného parku v Európe.
V obci sa začínajú rozvíjať zariadenia pre cestovný ruch. Prvým zo zariadení je prístavisko pltí odkiaľ je možné splavovať rieku Dunajec na tradičných drevených pltiach územím Pieninského národného parku cez prekrásny a fascinujúci Prielom Dunajca.
V súčasnosti sa v obci začínajú budovať aj zariadenia penzionového typu.
Prírodné prostredie vytvára predpoklady pre kvalitnú pešiu turistiku a cykloturistiku v území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, autoturistiku po zaujímavostiach ľudovej architektúry a historických pamiatkach slovensko-poľského pohraničia. Rieka Dunajec umožňuje pestovať rybolov a ďalšie vodné športy.
Blízkosť vodnej nádrží v Poľsku vytvára možnosti pre kvalitnú vodnú rekreáciu v lete a areál zimných športov pre lyžiarske športy v zime.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore