Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Malacky

Skutočná poloha mesta Malacky
 Zvýraznená atrakcia:  Františkánsky kostol
   
Malacky-Františkánsky kostol
Františkánsky kostol
Mesto Malacky leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny, 35 km od centra Bratislavy smerom na Brno. Je dostupné železnicou, cestnou dopravou ako i diaľnicou.
Prvá písomná zmienka je z roku 1206 a mesto má bohaté kultúrne a športové tradície. Medzi najcennejšie a najnavštevovanejšie pamiatky v meste patrí františkánsky kostol, ktorý je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, v ktorom sa nachádzajú aj sväté schody.
(Prípadnú návštevu si treba dohodnúť na Farskom úrade (č.t. 034/772 21 89).) Dnes mesto slúži ako východiskový bod pre výlety do Malých Karpát (Baba), nivy Moravy (CHKO Záhorie) alebo do bukových lesov na hríby. Do okruhu 10 km sú pre návštevníkov mesta zaujímavé rekreačné strediská Rudava (Malé Leváre) a Kamenný Mlyn. V meste vychádza mesačník Malacký hlas, ktorý pravidelne informuje o dianí v meste.
Bližšie info na oficiálnej domovskej stránke.


  www.facebook.com/malacky.sk
       
Domovská stránka mesta:
http://www.malacky.sk
Email adresa mesta:
msu@malacky.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore