Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Malženice

Skutočná poloha obce Malženice
 Zvýraznená atrakcia:  Alexandr Alagovič - záhrebský biskup a zástupca chorvátskeho bána
   
Malženice-Kostol v obci
Kostol v obci
Obec Malženice leží 8 km na severovýchod od okresného mesta Trnavy vo východnej časti Trnavskej pahorkatiny. Cez obec preteká potok Blava, ktorý pramení v Malých Karpatoch.
Prvá písomná zmienka o existencii obce pochádza z r. 1113, je nesporné, že obec vznikla skôr. Od roku 1268 patrili Malženice - Maniga po niekoľko storočí šľachtickým a zemianskym rodinám.
Malženice boli už začiatkom 14. storočia sídlom farnosti. Pri nesporne najstaršom kostole v okolí je písomne doložená i existencia fary z roku 1332.
Na fare je umiestnená pamätná tabuľa Alexandra Alagoviča, ktorý sa narodil v Malženiciach 30. decembra 1760 a zomrel 18. marca 1837. Bol biskupským tajomníkom v Nitre, kanonikom v Bratislave a v roku 1812 sa stal prepoštom záhrebskej kapituly a od r. 1829 bol záhrebským biskupom a zástupcom chorvátskeho bána. Zaslúžil sa o výstavbu viacerých význačných budov, škôl a parkov v Záhrebe.
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne romantický tehlový z polovice 13. storočia, s vysokou štíhlou vežou a priľahlou budovou fary patril medzi dominanty obce. V súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia interiéru kostola, výmena podlahy, elektrifikácie, nové podlahové kúrenie, figurálna výzdoba, liturgické zariadenie, obnova oltára a sôch. Kostol bude vyzdobený novými maľbami.
To všetko privíta veriacich v krátkej dobe, po rekonštrukcii chrámu.
Obec Malženice leží 8 km na severovýchod od okresného mesta Trnavy vo východnej časti Trnavskej pahorkatiny. Cez obec preteká potok Blava, ktorý pramení v Malých Karpatoch.
Prvá písomná zmienka o existencii obce pochádza z r. 1113, je nesporné, že obec vznikla skôr. Od roku 1268 patrili Malženice - Maniga po niekoľko storočí šľachtickým a zemianskym rodinám.
Malženice-Pomníky
Pomníky
Malženice boli už začiatkom 14. storočia sídlom farnosti. Pri nesporne najstaršom kostole v okolí je písomne doložená i existencia fary z roku 1332.
Na fare je umiestnená pamätná tabuľa Alexandra Alagoviča, ktorý sa narodil v Malženiciach 30. decembra 1760 a zomrel 18. marca 1837. Bol biskupským tajomníkom v Nitre, kanonikom v Bratislave a v roku 1812 sa stal prepoštom záhrebskej kapituly a od r. 1829 bol záhrebským biskupom a zástupcom chorvátskeho bána. Zaslúžil sa o výstavbu viacerých význačných budov, škôl a parkov v Záhrebe.
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne romantický tehlový z polovice 13. storočia, s vysokou štíhlou vežou a priľahlou budovou fary patril medzi dominanty obce. V súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia interiéru kostola, výmena podlahy, elektrifikácie, nové podlahové kúrenie, figurálna výzdoba, liturgické zariadenie, obnova oltára a sôch. Kostol bude vyzdobený novými maľbami.
To všetko privíta veriacich v krátkej dobe, po rekonštrukcii chrámu.
Obec v súčasnosti rieši dobudovanie kanalizačnej siete a začína s výstavbou sociálnych bytov v 3bytovkách 6, 8, 12, ktoré majú byť odovzdané začiatkom roka 2003.
Návštevníkov obce upúta nový komplex 50 novovybudovaných rodinných domov. 3 ha plocha skleníkov VEGIA s pestovaním paradajok a kvetov. Skleníky sú vybudované parov s AE Jaslovské Bohunice, ktoré sú dodávané na domáci aj zahraničný trh. Ďalšie výrobné organizácie:
- výroba dekoratívnych predmetov z umelého kameňa ANDROMEDA
- výroba balustrád a bariérových plotov, predzáhradok LUNA
- staré náhrobné pomníky na cintoríne
Z Malženíc pochádzajú aj ďalší významní ľudia:
Malženice-Budova obecného úradu
Budova obecného úradu
- Ing. Bošňák Štefan, primátor mesta Trnave
- Mudr. Gerinec Anton
- Mudr. Lukáč Jozef
Študentky, ktoré vynikajú a dobre reprezentujú ako obec aj Slovensko a Trnavský kraj:
Lenka Barteková - majsterka sveta

       
Domovská stránka obce:
http://www.malzenice.com
Email adresa obce:
obec.malzenice@trnavanet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore