Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Maňa

Skutočná poloha obce Maňa
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol, Kaštieľ
   
Maňa-Folklórna skupina "Dolina Maňa"
Folklórna skupina "Dolina Maňa"
Obec Maňa sa nachádza v Žitavskej pahorkatine. Údolie rieky Žitavy lákalo už pravekých ľudí k osídleniu tohoto územia. Dokladom toho sú vykopávky z obdobia neolitu, bronzovej a hallštattskej doby. Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p.n.l. patrí k najväčším náleziskám tohoto druhu v strednej Európe.
V priebehu storočí sa tu vystriedalo niekoľko predhistorických národov - Skýtov, Keltov, Markománov, Kvádov a iných. Príchod Slovanov sa datuje od 6. storočia.
Prvé písomné záznamy o obci pochádzajú z r. 1259. V tomto roku bola Veľká Maňa uhorským kráľom Bélom IV. Predaná grófovi Tomášovi, neskôr sa stala majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho.
Od roku 1386 sa majiteľom stáva bohatý rod Forgáčovcov. Obec prežila turecko-osmánske okupácie v rokoch 1599-1663.
Od roku 1712 sa majiteľom obce stáva gróf Koller. Tento majiteľ sa zaslúžil o výstavbu kostola, kaštieľa, v roku 1748 bola postavená prvá škola a zriadená fara.
Ďalším majiteľom bol gróf Mallonay a posledným majiteľom bol gróf Gejza Feldváry, ktorého potomkovia žijú dodnes.
Obec Maňa vznikla v roku 1962 zlúčením obce Veľká Maňa a Malá Maňa. V súčasnosti v nej žije 2107 obyvateľov národnosti slovenskej.
Dominantou obce je kostol, kaštieľ a dom kultúry. Kostol je stavaný v neskoro barokovom slohu. Zvláštnosťou kostola je obraz Madony zo 16. storočia, inak nazývaného aj "Panna Mária indiánska". Originál tohoto obrazu je vo Viedni a jediná kópia je v našom kostole.
Kaštieľ pochádza z druhej polovice 17. storočia. Ku kaštieľu patrí rozsiahly chránený prírodný výtvor - park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny: platan a máňanská metasekvoja.
Do obce je železničné i autobusové spojenie. Zaujímavosťou je, že obec má tri železičné stanice. Obec leží na polceste medzi Novými Zámkami a Nitrou a 7 km od známeho termálneho kúpaliska Podhájska.
V obci sa nachádzajú i neštátne zdravotnícke zariadenia s ambulanciami všeobecného, detského lekára a stomatológa, tiež súkromná lekáreň.
V katastrálnom území obce sa nachádza Štátna prírodná rezervácia "Žitavský luh", ktorá bola zriadená na ochranu vodného a lužného vtáctva.
Obyvatelia obce sa vo svojom voľnom čase vo veľkej miere venujú vinohradníctvu a výrobe vína. Vo vinohradníckej lokalite "Stará hora" sa nachádzajú viničné domčeky, ľudovo nazývané "hajlochy" (viac ako 200 domčekov). Vinohradníci zachovávajú zvyky - voľba richtára a jeho pomocníkov "peregov" a svätenie sviatku svätého Urbana - patróna vinohradníkov.
V obci pracuje folklórna skupina Dolina, a detská folklórna skupina Dolinka, ktoré zachovávajú piesne, tance a zvyky našej obce a ochotnícke divadlo.
Obec Maňa je známa organizovaním Požitavských folklórnych slávností, ktorých cieľom je zachovávanie folklórnych tradícií požitavského regiónu.
Folklórna skupina DOLINA, 941 45 Maňa
FS Dolina pracuje při MO MS v Mani od roku 1986. Má 25 členov od 15 do 55 rokov. Vedúcou skupiny je Mgr. Mária Bednárová. Skupinu na harmonike doprevádza Martin Gajdoš.
FS Dolina vo svojej práci zachováva zvyky a tradície Požitavského regiónu, z okolia obce Maňa. Vo svojom repertoári má nacvičené nasledovné pásma:
Topenie a oplakávanie Moreny (6-8 min)
Kvetná nedeľa (4 min)
"Staváme máje, pekné zelené" (10-12 min)
Na zelinky (10 min)
Žatva (12-15 min)
Priadky (10-12 min)
"Keď som rukuvav" (10-15 min
Zvyky na Ondreja, Mikuláša a Luciu (10 min)
Štedrý večer u pána richtára (6 min)
Vianočné koledy (9-11 min)
Škriepky (15 min)
Už ideme zo sobášu a čepenie nevesty (15 min)
Na druhý deň na veselí (15 min)
Z uvedeného repertoáru vie FS Dolina vytvoriť celovečerný program s názvom Rok na dedine. Podľa požiadaviek FS Dolinu môže doplniť detský folklórny súbor Dolinka.
Bližšie informácie o činnosti FS Dolina je možné získať na telefónnych číslach:
035-65 95 105 - M.Bednárová (práca)
035-65 95 161 - M.Bednárová (domov)
035-65 95 114 - J. Trungelová, vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Mani
Detský folklórny súbor DOLINKA, 941 45 Maňa
DFS Dolinka má v našej obcu viac jako 30-ročnú tradíciu. V súčasnosti súbor pracuje pri MO MS v Mani. Združuje 23 detí, ktoré majp vzťah k ľudovým tradíciám, tancu a spevu. Vedúcou súboru je Mgr. Mária Bednárová a Mgr. Eva Abrhamová. Súbor na harmonike doprevádza Pavol Trstiansky.
DFS Dolinka má nacvičené nasledovné pásma:
Na fašangy (10 min)
Kvetná nedeľa (4 min)
Paste sa húsky, paste (12-15 min)
Topenie a oplakávanie Moreny (6-8 min)
Čarovná moc zeliniek (10-12 min)
A keď odobrali susedovho Janka (11-13 min)
"Za vysoké konope." Ó ty svatá konopia (10-15 min)
Lacný Jožko (8-10 min)
Zvyky na Ondreja, Mikuláša a Luciu (10 min)
Vianočné koledy (7-10 min)
Uvedený program je možné doplniť sólovým spevom a programom FS Dolina.
Bližšie informácie o činnosti FS Dolina je možné získať na telefónnych číslach:
035-65 95 105 - M.Bednárová (práca)
035-65 95 161 - M.Bednárová (domov)
035-65 95 114 - J. Trungelová, vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Mani.

       
Domovská stránka obce:
http:// www.obecmana.sk
Email adresa obce:
ocumana.@itax.sk; matrika@obecmana.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore