Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Boleráz

Skutočná poloha obce Boleráz
 Zvýraznená atrakcia:  ľudová hudba Brezinka
   
Boleráz-Farský kostol sv. Michala Archanjela
Farský kostol sv. Michala Archanjela
Obec vstúpila do písomnej histórie v roku 1240, keď uhorský kráľ Belo IV daroval trnavským klariskám dôchodky Bolerázu. Osídlenie katastra je doložené archeologickými nálezmi z mladého paleolitu. Intenzita prítomnosti človeka v následných obdobiach bola taká významná, že časť neskorej doby kamennej právom nesie chronologický názov – Bolerázska skupina. V dobe bronzovej tu stálo výšinné opevnené hradisko. Artefakty dokumentujú prítomnosť človeka v staršej aj mladšej dobe železnej a tento región bol svedkom príchodu Slovanov a vzniku včasnofeudálneho Uhorského štátu.
Dnešná obec vznikla zlúčením obcí Boleráz a Klčovany v roku 1960. Ich stredom vedie historická Česká cesta spájajúca Budín s Prahou. Stavebnou dominantou Bolerázu je farský kostol sv. Michala Archanjela z roku 1787. Pred jeho stavbou tu zbúrali chrám, o ktorom sa v kanonickej vizitácii píše, že ho prvýkrát opravovali v roku 1080. V časti Klčovany veriacim slúži kostol Narodenia Panny Márie z roku 1836.
V obci sa v prvej polovici 18. stor. vytvorilo habánske džbánkárske stredisko. Posledným amprofórom bol Martin Kitta.
Počiatky miestnej továrenskej výroby siahajú do roku 1912 postavením liehovaru. Neskôr noví majitelia pretvorili budovu na výrobňu škrobu z divých gaštanov, r. 1943 sa zaviedla výroba pudingov. Od roku 1993 tu prevádzkuje firma Dr. Oetker spol. s r.o. Slovensko výrobná divízia Boleráz, ktorá je známa dominantným postavením na trhu dezertov a príbuzných výrobkov. Na potravinársku tradíciu nadväzuje aj firma Tate & Lyle. Je najväčším producentom natívneho škrobu a jeho derivátov.
Rodákom z obce je prof. Ing. Dr. Peter Danišovič, Dr.h.c. známy a úspešný staviteľ našich vodných diel. Svetlo dňa tu zazrela aj Dr. Ema Kahouncová, CSc. autorka úspešných národopisných monografií a jej brat doc. Dr. Karol Kahoun, CSc. Títo rodáci žijú v Bratislave.
Boleráz-Letisko
Letisko
V galérii rodákov nemožno nespomenúť akademického maliara a literáta Stana Dusíka žijúceho vo Florencii a jeho brata Jozefa, pedagóga a úspešného grafika, ktorý tvorí a žije v rodisku.
V katastri leží vodná nádrž s prevádzkovou hladinou 77 hektárov. Poskytuje rekreačné možnosti spojené s lovom rýb.
Na miestne spevné tradície korunované piesňou „Boleráz, Boleráz...“ úspešne nadväzuje detská ľudová hudba Brezinka. Pôsobí tu ľudová keramikárka Zuzana Pinčeková.
Obecný úrad vydal v roku 1996 monografiu Boleráz 1240 – 1995, ktorej autorom je Marián Babirát.
Boleráz-Folklórny súbor Brezinka
Folklórny súbor Brezinka

       
Domovská stránka obce:
http://www.boleraz.eu
Email adresa obce:
obec.boleraz@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore