Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Michalová

Skutočná poloha obce Michalová
   
Michalová-

Obec Michalová vznikla roku 1788 ako komorská osada na katastrálnom území mesta Brezna. Vznikla v blízkosti železorudných baní a najmä vysokej pece, ktorá sa v pramennom materiáli spomína ako "polhorská vysoká pec" z tých dôvodov, že v čase rozhodnutia o výstavbe vysokej pece, teda v roku 1795 sa nachádzalo na území Pohronskej Polhory, vybudovaných erárom a Banskou komorou v Banskej Bystrici niekoľko štátnych obytných domov.
Na spracovanie železnej rudy nám poukazujú nálezy v chotári obce, ako sú miesta, kde sa pálilo drevo, ktoré používali pri výrobe surového železa. Ďalej sú to skládky pekne sfarbenej trosky, ktorá bola vyvážaná ako vedľajší produkt z vysokej pece.
Okrem ťažby železnej rudy sa v chotári obce v rokoch 1938-1950 ťažila aj mangánová ruda, ktorá sa elektrolyticky spracovávala v Banskej Bystrici. Dnes väčšina obyvateľov Michalovej odchádza za prácou do Železiarní Podbrezová.
História obce Michalová je už od jej založenia nerozlučne spätá s vysokou pecou. O tom, že obec vznikla na základe existencie vysokej pece, nám svedčia i miestne názvy ulíc, ako ulica Trosky, po ktorej sa vyvážala troska cez túto časť obce.
Michalová-

Ulica Hrable bola pomenovaná po mieste v potoku, v ktorom sa plavilo bukové drevo a zachytávalo, kde sa vyrábalo drevené uhlie.
Ulice Horný rad a Dolný rad sa nachádzali v blízkosti vysokej pece, kde bývali poprední robotníci, ktorí sa prisťahovali z Nemecka a rakúskej časti Habsburskej monarchie.
V súčasnosti sa obec orientuje na rozvoj malého podnikania a na rozvoj vidieckej turistiky. V obci je lyžiarsky vlek Tatrapoma H 130 dĺžka 2000 m, ubytovňa 50 m od vleku s kapacitou 40 lôžok. Ubytovanie je možné aj v súkromí v blízkosti lyžiarskeho vleku.
Každoročne ulicami obcí Michalová a Pohronská Polhora sa organizuje tradičný Silvestrovský beh.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore