Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Modra

Skutočná poloha mesta Modra
 Zvýraznená atrakcia:  Modranská keramika
   
Modra-Múzeum Ignáca Bizmayera
Múzeum Ignáca Bizmayera
Modra - perla Malých Karpát
a centrum vinohradníctva
Malokarpatské vinohradnícke mesto Modra, ležiace na úpätí juhovýchodných výbežkov Malých Karpát pod vínorodými stráňami, nazývaná aj perlou Malých Karpát, je dlhé roky centrom slovenského vinohradníctva.
Archeologické vykopávky v Modre a okolí posúvajú prvotné osídlenie tejto oblasti do hlbokej minulosti - najstaršie stopy osídlenia pochádzajú z 3.tis. pred n.l. a kontinuitne prechádzajú cez dobu expanzie rímskeho impéria po príchod prvých Slovanov z čias sťahovania národov. Priamo v Modre sa našlo slovanské pohrebisko z rokov 800-950 n.l. a v neďalekej Harmónii hradisko zo strednej doby hradištnej. Najstaršou písomnou zmienkou o Modre je darovacia listina Gejzu II. Z roku 1158, ktorý daroval Modru nitrianskej cirkvi. Hospodárskym zázemím Modry bolo prosperujúce vinohradníctvo, vďaka čomu sa stala v roku 1345 mestom kráľovnej s mnohými výsadami, publikovanými v roku 1361. Úsilie obyvateľov Modry o politickú samostatnosť sa naplnilo v roku 1607, kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom so všetkými privilégiami. V 17.storočí patrila medzi najpoprednejšie mestá na Slovensku s rozvinutým vinohradníctvom, lesným hospodárstvom, cechovou výrobou (súkeníci, hrnčiari), školstvom (benediktínske gymnázium) a kultúrou.
Modra-Horná brána
Horná brána
Modranskí hrnčiari boli organizovaní do cechu už v roku 1636. Hrnčiarskymi generáciami vytvorili dnes už svetoznámu modranskú majoliku s osobitým maľovaným dekorom, v roku 1883 založili vlastnú školu.
Modra je jedným z najväčších vinohradníckych centier na Slovensku a modranské korenisté vína sú známe po celom svete. Odborná vinohradnícka škola za 110 rokov svojej činnosti vychovala stovky odborníkov pre naše vinice, ovocné sady a pivničné hospodárstvo.
V Modre je viacero pamätných a historických objektov - známa Horná brána, rotundová bašta, stará radnica zo 17. stor., meštianske domy, kaštieľ, 4 kostoly - najstarší pochádza zo 14. stor., zvyšky mestského opevnenia, pomník Ľudovíta Štúra ...
Modra je aj známa peknými rekreačnými oblasťami - Harmónia a Piesok poskytujú širokú paletu letnej turistiky, zimného lyžovania s možnosťou ubytovania a relaxácie.
Dnes je Modra, postupne sa obliekajúca do nových šiat, mestom keramiky, škôl, historických pamiatok, kultúry, vedy, výskumu i rekreácie, miestom inšpirácie mnohých umelcov, ale predovšetkým mestom vína a komplexných služieb pre všetkých, ktorí do mesta zavítajú.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.modra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore