Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Markuška

Skutočná poloha obce Markuška
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol
   
Najstarší písomný doložený názov obce je z roku 1427 Kerekreth. Obec leží v juhovýchodnej èasti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine pri vtoku potoka pretekajúceho obcou od Muráòa. Obec sa spomína ako vlastníctvo Jelšavského panstva, od polovice 15. storoèia Muránskeho panstva. Už v stredoveku sa obyvatlelia zaoberali pálením dreveného uhlia, hutníctvom, kováèstvom a garbiarstvom. Od 18. storoèia tu pracovali výrobne železa v 1.polroku 19. storoèia dve pece a dva hámre. Historicky najstaršou budovou je evanjelický
toleranèný kostol z roku 1785, potom rímsko-katolícky kostol postavený v roku 1902 s použitím barokového zariadenia a dreveného ma¾ovaného stropu z pôvodného kostola, ktorý bol z 1. štvrtiny 18. storočia

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore