Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Bôrka

Skutočná poloha obce Bôrka
 Zvýraznená atrakcia:  Neobarokový kaštiel, Kostol Karmelskej P.Márie
   
Bôrka-Obec Bôrka
Obec Bôrka
História: Prvá písomná zmienka o obci je v roku 1409 spomínaná ako súčasť turnianskeho hradného panstva, je však nepochybne oveľa staršia. Obyvateľstvo sa popri poľnohospodárstve pôvodne živilo domáckou výrobou z dreva, v 19. storočí prácou v miestnych baniach na železo. Pred pol. 19. storočia pracovala v obci menšia železiareň.
V roku 1849 v katastri obce táborili niekoľko dní ruské oddielu potláčajúce revolúciu. V roku 1881 na základe vtedajšej reformy verejnej správy preradili Bôrku z Turnianskej župy do Gemer-Malohontskej župy.
Tragické udalosti: veľká morová epidémia v roku 1873, povodeň v roku 1879.
Od roku 1918 je obec súčasťou Československej republiky, počas 2. svetovej vojny od roku 1938 do 1945 je na základe Viedenskej arbitráže pripojená k Maďarskému kráľovstvu. Od roku 1945 znova patrí do Československej republiky a od roku 1993 do Slovenskej republiky.
Prírodné krásy: Obec sa nachádza na rozhraní Slovenského krasu a Slovenského rudohoria pri toku potoka Čremošná, 22 km od okresného centra Rožňava, smerom na východ. Obec je spojená s okresným mestom autobusovou dopravou. Najbližšia železničná stanica je v Lipovníku 14 km od obce.
Určitá časť katastra (Zádielská tiesňava) bola v roku 1973 vyhlásená za CHKO. Tunajšia CHKO bola začlenená do Medzinárodnej siete biosférickej rezervácií v rámci programu "Človek a biosféra" (MAB) ako Biosférická rezervácia Slovenský kras od 1.3.1977. Tu sa nachádza prvý náučný chodník na území Slovenského krasu, ktorý vedie cez Zádielskú tiesňavu a bol odovzdaný do užívania v roku 1977.
Bôrka-Kostol
Kostol
Štátna prírodná rezervácia Havrania skala, bola založená v roku 1982, rozloha 147,14 ha. Tu sa nachádza krasový útvar Snežná diera, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku 1995.
Najznámejšie historické pamiatky:
Kaštieľ neobarok., prestavený koncom 19.s toročoia pochádzajúci z 2. pol. 18. storočia.
Kostol Karmelskej P.Márie katolícky barok. klasicist. prestavený v roku 1672 s použitím zvyškov pôvodného gotického kostola, ktorý pochádzal z roku 1428. Odvtedy bol kostol viackrát obnovený a to v rokoch 1759, 1896 a naposledy v roku 1991-1993. Je to neobaroková jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením presbytéria, vstavanou vežou, na sev. strane s pristavanou sakristiou. Hlavný oltár neoklasicist. so starým barokovým pútnickým obrazom P.Márie zo zač. 18. storočia viď v prílohe. Z historického hľadiska sú zaujímavé aj kaplnky nachádzajúce sa na každom konci obce - 3 kusy.
Kostol event.reform. klasicist. postavený po r. 1794 a dokončený vežou v r. 1804. Sieňový priestor zaklenutý zrkadlovou klenbou. Fasády hladké, predstavená na bočnej fasáde zakončená ihlancom. Naposledy bol obnovený v roku 1976.
Významná udalosť:
Odpusť Karmelskej P.Márie - 16. júla (koná sa v najbližšiu nedeľu po 16. júli, keď 16. nie je nedeľa.
Športové príležitosti:
Viacúčelové športové ihrisko s pieskovým povrchom, vybudované bolo v roku 2000 z čiastkovej finančnej podpory GLOBTEL KONTO n.f.
Obchod s potravinami je otvorený denne od 8,00 do 18,00 hod. okrem stredy, keď je od 11,30 do 14,00 zatvorené. V sobotu je otváracia doba od 8,00 do 12,00 hod.

       
Domovská stránka obce:
http://www.obecborka.sk
Email adresa obce:
obecborka@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore