Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Námestovo

Skutočná poloha mesta Námestovo
 Zvýraznená atrakcia:  Vodná nádrž Oravská priehrada
   
Námestovo-Oravská priehrada
Oravská priehrada
Námestovo, ktoré má v súčasnosti viac ako 8100 obyvateľov, je prirodzeným spoločenským ekonomickým a kultúrnym centrom okresu a regiónu. Jeho výhodná poloha na severozápadnom brehu Oravskej priehrady mu dáva predpoklady byť jedným z najdôležitejších turistických stredísk nielen na Orave, ale aj v širšom okolí. Založenie Námestova ako valašsko-sedliackej osady podnietil nájomca a neskôr vlastník Oravského zámku a príslušného panstva Fraňo Thurzo, ktorý roku 1557 vydal šoltýsku listinu Ondrejovi Randovi. Výhodná poloha Námestova na významnej obchodnej (soľnej) ceste do poľských trhových miest bola jedným z rozhodujúcich faktorov hospodárskeho rozvoja, ktorý vyústil v 18. storočí do prerodu poddanskej dediny na mestečko. Túto skutočnosť kodifikovala panovníčka Mária Terézia 14.júna 1776 vydaním mestského trhového privilégia. Jedným z najdôležitejších zdrojov príjmov obyvateľov Námestova v 18. a 19. storočí bol obchod s plátnom a textilom. Predchádzalo mu pestovanie ľanu a konopí, čo bolo doménou žien, a tkanie plátna, hlavné zamestnanie mužov. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československej republiky bolo Námestovo od roku 1922 do roku 1960 okresným mestom, ktorým sa opätovne po 36 rokoch stalo po novom územno - právnom členení v roku 1996.Veľké škody mestu spôsobil požiar v roku 1943 a oslobodzovacie boje počas druhej svetovej vojny, ktoré zničili takmer 60 % domov .V socialistickom období sa úplne zmenil vzhľad i charakter mesta. Rozvojom priemyslu a najmä výstavbou vodnej nádrže Orava sa mesto rozrástlo a stalo sa strediskom cestovného ruchu.
O Námestove sa často hovorí ako o meste mladých, pretože tu okrem troch základných škôl sídli šesť stredných škôl a odborných učilíšť, špeciálna škola internátna a základná umelecká škola. Oravská priehrada na brehu ktorej leží Námestovo má rozlohu 35 km štvorcových a je centrom vodných športov. Začali ju budovať v roku 1940, naplnená bola v roku 1953. Jej vody zatopili 5 obcí a 2/3 Námestova, preto v Námestove nie je historické centrum. Uprostred nádrže na Slanickom ostrove -prírodnej pamiatke o rozlohe 3,5 ha sa vypína skvost bývalej obce Slanica-Slanický rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža postavený v 18. storočí. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia a na ostrove je lapidárium .Dominantou Námestova je rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu postavený v rokoch 1656 -1659 ako evanjelický kostol .Vo vnútri kostola zaujmú oltáre a kazateľnica z 19. storočia a obraz Madony na spôsob ikony z 18. storočia. V oknách kostola sú vitráže od akademického maliara V. Hložníka. V blízkosti kostola stojí barokový kamenný stĺp Panny Márie z roku 1758, drevený kríž z roku 1818 a na miestnom cintoríne zrekonštruovaná hrobka rodiny Murínovcov ,jednej z najbohatších námestovských rodín v 19. storočí. V roku 1998 bolo zrekonštruované Hviezdoslavovo námestie, premiestnená socha P. O. Hviezdoslava a postavená socha biskupa Jána Vojtaššáka. V roku 1999 sa začala plynofikácia mesta - ako posledného okresu na Orave rekonštrukciou kotolne na sídlisku Brehy a napojením na plyn prvých rodinných domov . V tom istom roku sa po osemročnej prestávke začala výstavba nájomných bytov pre sociálne odkázaných spoluobčanov i bytov do osobného vlastníctva. V roku 2001 sa začalo s budovaním priemyselného parku v Námestove, kde na ploche 20 ha vyrastá najväčší elektrotechnický závod na Slovensku PUNCH.Belgickou firmou bude preinvestovaných cca 2,4 miliárd Sk a do roku 2005 tu nájde prácu 2500 pracovníkov. Okrem elektrotechnického priemyslu bude mať v parku svoje zastúpenie odevný, drevársky a potravinársky priemysel a počíta sa i s vybudovaním supermarketu.
Mesto žije aj kultúrnym životom. Každoročne sa tu konajú kultúrne podujatia celoslovenského významu: Námestovské divadelné dni, Námestovské hudobné slávnosti, Oravské hudobné leto na Slanickom ostrove umenia, Verím pane a Gorazdovo výtvarné Námestovo. Z regiónu Biela Orava pochádzali také významné osobnosti ako Anton Bernolák-kodifikátor spisovnej slovenčiny, Ignác Grebáč -Orlov - básnik, Milo Urban -spisovateľ, Ján Vojtaššák -biskup a dvadsaťjeden rokov tu tvoril a pôsobil najväčší slovenský básnik -Pavol Országh Hviezdoslav. Námestovo a jeho okolie z roka na rok mení svoj vzhľad a skvalitňujú sa služby pre návštevníkov. Napriek tomu pre nedostatok finančných prostriedkov sa nemôže poskytovanými službami rovnať regiónom, ktorého obyvatelia z cestovného ruchu žijú i keď prírodné danosti nato má.
Stredisko cestovného ruchu Oravská priehrada je vyhľadávaným miestom na oddych najmä počas letných dovolenkových a víkendových dní. Oravská priehrada s rozlohou 35 km 2 je najväčšou vodnou plochou na Slovensku. Jej priemerná hĺbka je 15 m. Šport a rekreácia, ubytovacie a stravovacie zariadenia sú sústredené na južnom a juhovýchodnom brehu jazera, okolo hlavnej dopravnej komunikácie. V stredisku Slanická osada je vybudovaná základňa vodných športov. Severovýchodné rameno vodnej nádrže je štátnou ornitologickou rezerváciou. Záujem návštevníkov púta Slanický ostrov umenia uprostred Oravskej priehrady, prístupný loďou. Pri vodnej nádrži končí horstvo Oravskej Magury vrcholom Magurka /1112 m/, lesy ktorej sú plné lesných plodín. Prírodné krásy okolia mesta: Oravská Magura, Oravské Beskydy.
Kultúrne a historické pamiatky:
- Rím. kat. kostol z roku 1658
- Slanický kostol z roku 1766 , baroko
- zrubový dom z 2. polovice 19. storočia
- pomník A. Bernoláka, Slanický ostrov
- náhrobok M. Hamuljaka z roku 1870
- pomník P. O. Hviezdoslava , rok 1959
Námestovo-Mesto Námestovo v noci
Mesto Námestovo v noci
- pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava
- stĺp P. Márie
- stĺp SV. Floriána
- pamätný kríž, pri rim. kat. kostole
- pamätná tabuľa padlým
- pomník Červenej armády
Možnosti letnej turistiky:
- pešia turistika:
M ( 2687) Námestovo SAD - ICN - Magurka / 1112 mnm/ ( 1, 30 hod.)
Ž (8577) Námestovo, Slanická osada - Stará hora, Priehaliny - Magurka ( 2 hod.)
- vodná turistika: surfing, jachting, vodný motorizmus, potápanie - Oravská priehrada, požičovňa JAMI pri hoteli Studnnička - cykloturistika: Námestovo- Or. Jasenica- Or. Veselé- Sihelné- Biela farma- Or. Polhora- Hviezdoslavova horáreň- Rabčice- Gluchová- Bobrov- Námestovo / 52 km/
Námestovo - Vavrečka - Lokca- Breza- Beňadovo - Dúľov- Mutné - Or. Veselé- Or. Jasenica- Námestovo / 50 km/
- Zimná turistika: Námestovo- Laz, POMA H 60 dĺžka 450 m, výškový rozdiel 88m, kapacita 855 os./ hod.
Významné osobnosti:
V Námestove sa narodilo alebo pôsobilo viacero významných národných osobností napr. Básnici Augustín Način-Borin, Ignác Grebáč-Orlov, prekladateľ Ján Miklošica, herec Karol Murín a najväčší slovenský básnik Pavol Orzságh Hviezdoslav, ktorý tu pôsobil dvadsať rokov svojho života. Na Námestovskom cintoríne je pochovaný Martin Hamuljak. Zo zatopenej osady Slanica pochádza Anton Bernolák prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny.
Remeslá v meste:
drevorezba- Ľubomír Orság, keramika- Soňa Jankuliaková, umelecké drotárstvo- Štefan Smržík, kresomaľba - Slavomír Slivka, Janka Peštová- Sýkorová, umelecká fotografia- Jaromír Sýkora, kraslice , medovníky- Viera Bojnáková, maľba na sklo- Martin Rusnák, slamené miniatúry - Mária Adamčíková
Kultúrne ustanovizne:
Dom kultúry Námestovo, Štefánikova 208/7 tel. 0042143/5522247, e-mail: office@dkno.sk
Námestovo-Letecký pohľad na mesto
Letecký pohľad na mesto
Kultúrne slávnosti:
Námestovské divadelné dni / prehliadka ochotníckych divadelných súborov/ máj
Námestovské hudobné slávnosti / celoslovenská prehliadka cirkevných speváckych zborov / máj
Oravské hudobné leto / koncerty vážnej hudby a speváckych zborov/ jún, júl -Slanický ostrov umenia
Verím pane / gospelový festival na nábreží Oravskej priehrady/ júl
Dychfest / festival dychovej hudby/ august
Hudobné telesá v Námestove:
Modul- rocková skupina, Bernolák - dychovka
Športové príležitosti:
tenis: hotel Slanica / e- mail: sou.szsd.slanica@bb.telecom.sk /, hotel Studnička / e- mail: studnicka@isternet.sk /, Junior Club, chata Žilina
rybolov:
povolenky na chytanie rýb predáva: Slovenský rybársky zväz, tel. 043/5522795, ICN , a.s. Nábrežie 1038 e- mail: infono@bb.telecom.sk , Weber, predajňa rybárskych potrieb, tel.043/5522345
poľovníctvo:
povolenky na poľovačku predáva : Lesy Slovenskej republiky Námestovo, tel. 043/5522479, Slovenský poľovnícky zväz, tel. 043/5523552

       
Domovská stránka mesta:
http://www.namestovo.sk
Email adresa mesta:
primator@namestovo.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore