Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nitra

Skutočná poloha mesta Nitra
 Zvýraznená atrakcia:  Cyril a Metod na Veľkej Morave
   
Nitra-Pohľad na Nitru
Pohľad na Nitru
Mesto Nitra - miesto, na ktorom sa naši dávnovekí predkovia rozhodli usadiť, bolo zo strategického hľadiska ideálne.
Vďaka dobrým geografickým a klimatickým podmienkam poskytovalo priestor nielen na rozvoj rodových či kmeňových usadlostí, ale aj na ich účinnú obranu.
Dejiny jeho kultúrnotvorného osídľovania sa preto vinú do doby kamennej, čo dokladajú a potvrdzujú mnohé archeologické nálezy, archívne dokumenty a historické správy.
Strediskom európskeho významu sa Nitra stáva najmä v 9. storočí, a to v súvislosti s formovaním sa Veľkej Moravy (Pribina, Svätopluk a iní) a s misijným pôsobením solúnskych bratov Cyrila a Metoda.
Od roku 1880 je Nitra takmer nepretržite sídlom biskupa a po vyhnaní Metodových žiakov a zničení všetkých veľkomoravských pamiatok (886 - 891) bola celé stáročia hlavným šíriteľom a predstaviteľom panstva latinskej kultúry na Slovensku.
Nitru v priebehu dejín postihli a poznamenali rôzne udalosti. Striedali sa v nej obdobia rozmachu aj stagnácie.
Nitra-Pohľad na mesto
Pohľad na mesto
Rozhodujúce však pre ňu bolo získanie mestských výsad pred 750-timi rokmi - za záchranu kráľovskej družiny pred Tatármi, udelil panovník Bela IV. v roku 1248 Nitre mestské práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili jej rozvoj v stredoveku.
Dnes je Nitra moderným mestom. Je sídlom okresných i krajských štátnych orgánov. Je významným hospodárskym centrom s prosperujúcim chemickým priemyslom a s tradične dobre rozvinutým poľnohospodárstvom a potravinárstvom.
Mesto sa môže popýšiť najväčším výstavným areálom na Slovensku - Výstavisko Agrokomplex pripraví ročne celý rad medzinárodných kontraktačných výstav. V Nitre pôsobí Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa, viaceré knižnice, odborné stredné školy a gymnáziá. Popredné miesto tu zaujímajú aj veľké vedecko-výskumné pracoviská ako napríklad Výskumný ústav živočíšnej výroby alebo Archeologický ústav SAV.
Z pracovísk, ktoré sa zaoberajú spoločnosťou a umením - Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum, Mestské múzeum historických vozidiel, Misijné múzeum, Ponitrianska galéria, Bábkové divadlo a iné - vyniká Divadlo Andreja Bagara.
V meste sa koná nemálo kultúrnych podujatí, divadelných a hudobných festivalov a ako taká je predmetom širokého záujmu a turistického ruchu.
Nitra-Nitriansky hrad
Nitriansky hrad

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Nitra:
Nitra-Corgoň
Corgoň
Nitra-Farský kostol
Farský kostol
Nitra-Synagóga
Synagóga
Nitra-Štefániková trieda
Štefániková trieda
Nitra-Zobor
Zobor
Nitra-Cyril a Metod
Cyril a Metod


Domovská stránka mesta:
http://www.nitra.sk/
Email adresa mesta:
primator@nitra.sk; msunitra@msunitra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore