Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bošáca

Skutočná poloha obce Bošáca
 Zvýraznená atrakcia:  Barokový kostol, múzeum Bošáckej doliny
   
Bošáca-Gazdovská izba v skanzene Bošáckej doliny
Gazdovská izba v skanzene Bošáckej doliny
Asi 10 km severozápadným smerom od Nového Mesta n/V, uprostred Bošáckej doliny leží obec Bošáca. Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1380, s pôvodným názvom Bosach (rok 1398 poccessi Bosach, rok 1479 Besach villa Bsacz, rok 1506 possessio Bosacz, rok 1773 Bosacza). Maďarský názov obce bol Bosác.
Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate obce a tvorí ho v modrom štíte strieborno odetý sv. Mikuláš. Obec leží na okraji Bielych Karpát, nadmorská výška 228 m, 1350 obyvatežov.
Prístup: Vlakom z Trenčína alebo z Nového Mesta n/V do Trenčianskych Bohuslavíc, autobusom z Trenčína a z Nového Mesta n/V do Bošáce.
Pri vstupe do obce upúta pozornos barokový kostol z roku 1733, s klasicistickou úpravou z roku 1789. Na strope jednoloďového priestoru je nástenná mažba od J. Hanulu (1906). V obci sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom, vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením.
V strede obce sa nachádza známa bošácka pálenica. Krásne bošácke kroje sú uložené v múzeu. Nad Bošácou nažavo sa vypína vrch Lysica (545 m), vhodný na lietanie rogalom.
Pri osade Rolincová je lyžiarsky vlek (400 m). Prístup je po ceste nažavo od pošty. Z námestia v Bošáci, ak odbočíme doprava, dostaneme sa do osady Zabudišová (2,5 km). Pokračovaním do haluzických kopaníc prídeme k minerálnemu prameňu, haluzickej kyselke.
Z Bošáce pochádzajú:
Eduard Šandorfi-Škrabánek, rímskokatolícky kňaz, národný buditež, žudový liečitež a redaktor časopisov Kresan, Posol sv. Antona, Listy sv. Antona. Pamätná tabuža sa nachádza v budove bývalej źŠU.
Ján Kusenda, organizátor a účastník prvomájového zhromaždenia v Liptovskom sv. Mikuláši za uznanie práv slovenského národa.
źudovít Bránsky, akademický maliar.
Adam Adamovic, slovenský vlastenec, ktorý padol 11. apríla 1945 pri oslobodzované Francúzska pri meste Dunkerque.
Generál Štefan Jurech, velitež vzdušných zbraní Slovenskej armády, ktorého popravili pre protifašistickú činnos v r. 1945 v Berlíne. Ich mená si pripomíname na Pamätníku SNP pred ZŠ a na pamätných tabuliach na priečelí obecného úradu.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore