Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nižná Boca

Skutočná poloha obce Nižná Boca
 Zvýraznená atrakcia:  Pamiatková zóna
   
Nižná Boca-Nižná Boca
Nižná Boca
Obec sa nachádza v Bockej doline na území Nízkotatranského národného parku a jeho ochranného pásma. Prístup do Bockej doliny je z diaľnice D1 Žilina - Poprad do Liptovského Hrádku. Odtiaľ do Kráľovej Lehoty a na horský prechod Čertovica - smerom na Banskú Bystricu.
Nadmorská výška - od 850 m.n.m. stred obce do 1723 m.n.m. Rovná hoľa.
Bývalá banícka osada sa spomína už v roku 1270. Dátum prvej zmienky nie je presne doložený. V 16.-17. storočí nastal najväčší rozmach ťažby zlata v oblasti Bocí.
Dnes Nižná a Vyšná Boca boli v minulosti spojené a delili sa na Kráľovskú Bocu po pravej strane toku Bocianky a na Svätojánsku na ľavej strane toku. K členeniu na Nižnú a Vyšnú Bocu dochádza až v r. 1926. Z dolnej časti Kráľovskej a Svätojánskej Boce vzniká Nižná BV strede obce bola v r. 1991 vyhlásená pamiatková zóna. Nachádzajú sa tu objekty pôvodných dreveníc z 19.-19. storočia. V roku 1844 bol postavený evanjelický neoklasicistický kostol s pôvodným organom. Vo veži sú umiestnenéObec tvorí samostatný správny celok s vlastným obecným úradom.
Bocká dolina poskytuje rozsiahle možnosti letnej i zimnej rekreácie, v doposiaľ krásnom prírodnom prostredí.
Nižná Boca-Nižná Boca - kostolík
Nižná Boca - kostolík
V letnom období - pešia turistika, cykloturistika, zber lesných plodov, poľovníctvo.
Zimné obdobie - zjazdové i bežecké lyžovanie, nenáročná turistika, skialpinizmus.
Možnosti ubytovania prevažne v súkromí.
Obec je členom Občianskeho združenia Ramža.

       
Domovská stránka obce:
http://www.boca.sk
Email adresa obce:
niznaboca@boca.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore