Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nolčovo

Skutočná poloha obce Nolčovo
   
Nolčovo-

Obec Nolčovo sa nachádza v severovýchodnej časti Turca na ľavom brehu rieky Váh. Je obklopená prekrásnou prírodou pohorí Veľkej a Malej Fatry.
Prvú písomnú zmienku o obci z roku 1489 si občania v roku 1989 pripomenuli nezabudnuteľnými oslavami 500-ročnej existencie. Obyvatelia obce sa od jej vzniku venovali predovšetkým poľnohospodárstvu, ktoré tvorilo základný zdroj obživy. Dokazuje to aj erb obce – na červenom podklade so zlatými zrnkami sú dve časti pluhu čerieslo a lemeš.
Názov obce je odvodený pravdepodobne podľa mena zemepána Nolča, alebo maďarskej číslovky nyolcz – 8 ( osem domov). Ďalšou z alternatív je odvodenie názvu od chovu oviec – ovčovo, ktorý tvoril v minulosti významnú súčasť života obyvateľov. Osídlenie z doby bronzovej potvrdzuje bohatý nález bronzových ihlíc na kopci Hradisko pri Nolčove. Cez obec viedla významná poštová cesta zriadená v roku 1610 a od roku 1677 tu bola dôležitá poštová stanica s prepriahaním koní v poštových dostavníkoch.
Rozloha katastrálneho územia je 1501 ha. Najvyšším bodom je vrchol kopca Kľak (1395 m.n.m.), ktorý sa nachádza na konci tzv. Veľkej doliny dlhej približne 7 km. Dolná časť obce na brehu rieky Váh sa nachádza vo výške 406 m.n.m.
Ako jedna z prvých obcí v okrese zriadila televízny káblový rozvod do domácností s možnosťou využitia obecného vysielania. V súlade so základnou filozofiou života obce, ktorou je ovocinárstvo, turistika a ovčiarstvo s postupnou orientáciou na vytvorenie na vytvorenie vlastného systému podnikania obce a občanov, obec vysadila 800 ovocných stromov, ktoré už začínajú prinášať ovocie.
Významnou súčasťou života obce je kultúra a šport. Dá sa povedať, že už tradičnými sa stal zimný výstup na Maguru (1061m.n.m.) a letný výstup na Kľak organizovaný v spolupráci s ďalšími obcami Združenia turčianska vážsko-fatranská cesta. Obec ponúka dve futbalové ihriská, asfaltový tenisový kurt a vhodné cykloturistické a turistické túry. Pre rybárov, ale aj pre zimných športovcov sú zaujímavé okolité rybníky. Obec pravidelne organizuje fašiangy, Stretnutie rodákov, Zabíjačka ošípaných na dedine s ponukou tradičných ľudových zvykov.
Zameranie: Agroturistika, ovocinárstvo a ovčiarstvo
Osobitosti: Vedľajšie ramená Váhu, rybníky – možnosť kúpania sa a rybolovu
Ubytovanie: Zrubová chata OcÚ Nolčovo a ubytovanie v súkromí
Túry: Nolčovská dolina – Veľkofatranská magistrála – Kľak 1395m, cykloturistika
Iné zaujímavosti: Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh na úpätí Veľkej Fatry, čo poskytuje možnosť pre rybolov a poľovníctvo. Obec založila obecné sady. Orientuje sa na rozvoj ovocinárstva a spracovanie ovocia. V peknej prírode pokračujú tradície ovčiarstva.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore