Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nová Bošáca

Skutočná poloha obce Nová Bošáca
 Zvýraznená atrakcia:  Pramene minerálnych vôd
   
Nová Bošáca-Pohľad na obec Nová Bošáca
Pohľad na obec Nová Bošáca
Asi 20 km severozápadným smerom z Nového Mesta, pod tretím najvyšším vrchom Bielych Karpát Veľkým Lopeníkom leží obec Nová Bošáca. Tu sa Bošácka dolina rozvetvuje na sever a na západ. Koniec Bošáckej doliny tvorí zaujímavý kopaničiarsky kraj s charakteristickými osadami a samotami o rozlohe 34 km. Nová Bošáca vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád kopaničiarskeho osídlenia od obce Bošáca.
Erb obce tvorí strom slivky v bielom poli, s iniciálkami Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený miestny kostol.
Obec leží v chránenom krajinnom území Biele Karpaty, nadmorská výška 306 m, 1300 obyvateľov.
Vhodná cyklotrasa: Nové Mesto n/V, Dolné Srnie, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, cez hraničný prechod na Moravu.
Obcou prechádzajú značkové i neznačkové turistické trasy v Bielych Karpatoch.
Možnosť ubytovanie v turistickej ubytovni.
V obci Nová Bošáca v rámci CHKO Biele Karpaty sa nachádzajú prírodné pamiatky:
MOČARINY - je cenným refúgiom fauny, najmä mäkkýšov. Z cicavcov stojí za pozornosť výskyt dulovnice väčšej i menšej a hraboša podzemného.
GRÚŇ - jednokosné lúky s veľkým množstvom vstavačov, na ktoré sú bohaté aj prírodné pamiatky LOPENÍČEK a BLAŽEJOVÁ.
BESCINNÉ - oblasť s výskytom kosatca trávolistého. Kataster obce je bohatý na zmiešané lesy, v ktorých je bohatý výskyt jedlých húb.
Veľký Lopeník (912 m) - veľký výskyt snežienky jarnej.
V katastrálnom území obce je veľký výskyt minerálnych prameňov (kysielok): Španie, U Ochodnických, Predpoloma, Šance.
Zaujímavosti:
Prírodný amfiteáter Španie, počas letných mesiacov poriadanie rôznych kultúrnych podujatí a tanečných zábav.
Pamätníky padlým z druhej svetovej vojny - osada Španie, osada Grúň, miestny cintorín.
Pozoruhodnosťou je aj kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1972 s maľbami ak. mal. Vincenta Hložníka.

       
Email adresa obce:
nova.bosaca@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore