Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Ochtiná

Skutočná poloha obce Ochtiná
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol z 13. storočia, Ochtinská aragonitová jaskyňa
   
Ochtiná-Vlajka obce
Vlajka obce
Obec leží v Slavošovskej doline na úpätí Spišsko-gemerského rudohoria a Revúckej vrchoviny.
Prvýkrát sa spomína v písomnostiach rodu Ákošovcov v roku 1318, je však možné, že ju zničili Tatári v roku 1241.
Podľa tradície ju založilo osem nemeckých baníkov - kolonistov (od číslovky octo, acht, je odvodený aj názov obce), ktorí sem prišli z okolia Gelnice ťažiť železnú a medenú rudu, ktorú na mieste spracovávali.
Už v polovici 13. storočia sa tu nachádzali pece a vyhne, kde sa spracovávala ruda a železo. Obec patrila štítnickým Bebekovcom.
Ochtiná-Kostol Sv.Mikuláša
Kostol Sv.Mikuláša
Existencia starobylého kostola z prvej polovice 13. storočia, ktorý bol zasvätený patrónovi sv. Mikulášovi potvrdzuje, že obec zohrávala popri Štítniku významnú úlohu.
V 17.a 18. storočí postihli obec dve veľké morové epidémie. Úpadok baníctva v obci nastáva začiatkom 20. storočia. Prosperita obce dovoľovala tu už v prvej polovici 13. storočia chrámový typ gotického kostola.
Vo vrchu Hrádok je ojedinelý skvost - Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá bola zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Oblasť obce má vhodné podmienky pre krátkodobú pešiu turistiku a cykloturistiku.

       
Email adresa obce:
ochtina@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore