Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Oravská Polhora

Skutočná poloha obce Oravská Polhora
 Zvýraznená atrakcia:  Jedinečné pramene jódo-brómovej liečivej vody
   
Oravská Polhora-

Prvá historická zmienka o obci Oravská Polhora je z roku 1588, keď v daňovom súpise z roku 1588 sa uvádza, že v minulých rokoch tu osadníci začali stavať domy vo veľmi hustých lesoch.
Obec postupne rástla, padala a povstávala, dvíhala sa neraz z rumovísk, spôsobených živelnými pohromami, nájazdmi žoldnierov poľských šľachticov a kuruckými vojskami. Pokolenia tu pokoleniam odovzdávali svoje skúsenosti, starosti, radosti i žiale, ale predovšetkým nádej na lepšie časy.
Obec k 1.9.2001 mala 3.530 obyvateľov, čo je v poradí 3 najväčšia obec okresu Námestovo. V obci je hraničný priechod (cca 3 km od obce) pre motorové vozidlá do 3,5 t, ktorý je v nepretržitej prevádzke a spája oblasť Bielej Oravy s oblasťou Žiwiec - Bielsko Biala.
Málo úrodná pôda, rozsiahle lesy, drevené bohatstvo dávalo v minulosti jedinú možnosť zamestnania pri spracovaní dreva.
Katastrálne územie Oravskej Polhory sa rozprestiera na severnom okraji Oravy. Svojou polohou je najsevernejším územím na Slovensku. Rozlohou 8.452 ha je najväčším katastrálnym územím na Orave.
Oravská Polhora-

Územie sa ortograficky začleňuje do sústavy vonkajších (flyšových) Západných Karpát, časti Oravských Beskýd, do komplexu horského masívu Babej hory (1.725 m n.m.) a sčasti Pilska.
Sú tu veľmi dobré podmienky na letnú, ako aj na zimnú turistiku. V zimnom období sú v prevádzke 2 lyžiarske vleky, jeden v oblasti miestneho futbalového ihriska v dĺžke 800 m a jeden v oblasti Slaná voda v dĺžke 300m.
Oblasť Slaná voda je charakteristická tým, že sa tam nachádzajú jedinečné pramene jódo-brómovej liečivej vody, ktoré sa v minulosti využívali na liečenie niektorých chorôb, ako napr. struma, tuberkulóza, rôzne kožné choroby a iné. Snahou obce je obnoviť v tejto oblasti kúpele, ktoré tu existovali od roku 1864 až do roku 1918 a tieto choroby sa tu úspešne liečili.
Známa a atraktívna už v minulosti bola vysoká prírodovedná a estetická hodnota krajiny. V hájovni na Podvrší pod Babou horou sa zdržiaval P.O.Hviezdoslav a napísal tu Hájnikovu ženu.
Minerálna voda zo Slanej Vody má najväčšiu koncentráciu látok zo všetkých minerálnych vôd na Slovensku. Už v minulom storočí tu existovali jodobromové kúpele známe za hranicami Uhorska.

       
Domovská stránka obce:
http://www.oravskapolhora.sk
Email adresa obce:
starosta@oravskapolhora.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore