Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bratislava

Skutočná poloha mesta Bratislava
 Zvýraznená atrakcia:  Bratislavský hrad
   
Bratislava-

BRATISLAVA - HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA - METROPOLA NA DUNAJI - TURISTICKÉ CENTRUM
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O BRATISLAVE:
Bratislava je hlavné mesto SR.
Počet obyvateľov k januáru 2022 : 475 503
Územné členenie: 5 štátosprávnych okresov, 17 samosprávnych mestských častí, 20 katastrálnych území.
Poloha: Rozprestiera sa na oboch brehoch Dunaja pri úpätí Malých Karpát, leží v strede Európy, na juhu hraničí s Maďarskou a na západe s Rakúskou republikou. 480 10´ zemepisnej šírky, 170 10´ východnej zemepisnej dĺžky.
Rozloha: 367,6 km2
Poloha: Bratislava je vzdialená 65 km od Viedne, 200 km od Budapešti a 330 km od Prahy. Jazda autom z najväčšieho stredoeurópskeho letiska Viedeň - Schwechat trvá do centra Bratislavy 40 minút, z bratislavského Letiska
M.R.Štefánika 15 minút.
Počasie: Mierna klíma, priemerná ročná teplota 9,9 0 C, 1976,4 hodín slnečného svitu za rok, ročný úhrn zrážok 527,4 mm (1993)
Čas: Stredoeurópsky (letný čas: posun času o 1 hodinu dopredu v období apríl-september)
Nadmorská výška:
126 - 514 m nad morom - Bratislava - letisko
133 m nad morom - železničná stanica
Obyvateľstvo: Najsilnejšiu národnostnú skupinu Bratislavy predstavujú Slováci - 90,98%. Priemerný vek obyvateľov mesta je 35,5 rokov. vzdelanostná úroveň obyvateľstva je veľmi vysoká: až 26,7% obyvateľov má ukončené vysokoškolské vzdelanie.
Samospráva:Orgánmi hlavného mesta SR sú : Mestské zastupiteľstvo s 80 volenými poslancami a primátor hlavného mesta. Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov hlavného mesta SR plní Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.bratislava.sk
Email adresa mesta:
info@bratislava.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore