Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Otročok

Skutočná poloha obce Otročok
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol reformovanej cirkvi
   
Otročok-

Historicky zaznamenané zmienky o obci sú z roku 1274 ako Atrachyk, v roku 1277 Otrochyk, v roku 1291 Otrochok, v roku 1773 Otrokocs, v roku 1920 Otrokoč, v roku 1927 Otročok.
Obec s spomína v roku 1274, keď Ladislav IV. povýšil synov Atračíka na kráľovských služobníkov a oslobodil ich od služieb na hrade Gemer. Obec je však staršieho pôvodu. Vyvíjala sa ako zemianska. V roku 1828 mala 77 domov a 583 obyvateľov.
Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Turca. Západná odlesnená časť chotára je na nive. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním ovocia, hrozna a tabaku. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.
Z kultúrnych pamiatok významný je kostol reformovanej cirkvi, postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1815-1827, upravený v 19.- 20. storočí. Kazateľnica je murovaná, maľovaná z čias stavby kostola. Kalich renesančný z roku 1680.
V súčasnosti má obec 302 obyvateľov, z toho 30% slovenskej národnosti a 70% maďarskej národnosti. Má zhruba 30%-nú nezamestnanosť.
V obci je jednotriedna materská škola, v ktorej školská jedáleň poskytuje stravovanie aj dôchodcom z obce. Ďalej je v obci jedno pohostinstvo, dve predajne potravín. Jedna predajňa potravín so zmiešaným tovarom, s obrovským výberom, patrí a.s. M-Market, Lučenec.
V katastri obce sa nachádza i vodná nádrž Otročok o rozlohe približne 10 ha s možnosťou rybolovu, ale i oddychu.
V obci pôsobia dvaja súkromne hospodáriaci roľníci a sú podnikatelia, ktorých predmetom činnosti sú napríklad prevádzkovania pohostinstva, maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, kamenárske práce, obchodná činnosť s ovocím a zeleninou, obchodná činnosť - potravinársky, priemyselný a spotrebný tovar, maliarske a natieračské práce, cestná nákladná doprava, poskytovanie softwaru na základe objednávky, vedenie účtovnej evidencie.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore