Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Pača

Skutočná poloha obce Pača
 Zvýraznená atrakcia:  Hrad Krásna Hôrka
   
Pača-

Obec Pača leží na rozhraní Rožňavského a Gelnického okresu v hôrnom údolí juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria neďaleko hradu Krásna Hôrka pri Pačianskom potoku. Po ceste sa možno do obce dostať z Krásnohorského Podhradia, od ktorého je vzdialená 3 km.
Obec je okrem juhu zo všetkých strán obklopená vrchmi. Obklopujú ju hory Rákoša, Čertovej skaly, Ostrého a Panského vrchu a Pipitky. Chotár obce siaha hlboko na sever až pod Volovec. Nadmorská výška v strede obce meria 428 m, v chotári 400-1252 m.
Je východiskom nádherných turistických trás do okolitých vrchov s krásnymi vyhliadkami na celú obec, hrad Krásna Hôrka, do dolín Slovenského rudohoria a panoramatickými pohľadmi Vysokých Tatier a Kráľovej hole.
Na území obce žije 643 obyvateľov.
Meno Pačianskeho potoka bola známe už roku 1291. Z historických prameňov tohoto obdobia z okolia Rožňavy sa dá usúdiť, že v hlbokom hôrnom údolí pod Panským vrchom, resp. pod Volovcom žili prapôvodní Pačania už pred rokom 1291.
Bol to slaviansky rod Paka, resp. Pača, ktorá v okolí terajšieho Pačianskeho potoka žil kočovným spôsobom. Do konca 13. storočia hornatý Gemer bol ešte stále takmer neosídlený. Jeho osídľovanie sa zintenzívnilo v 14. storočí. Nový typ osídlenia vytvárali valašskí osadníci prevažne rusínsko - ukrajinského pôvodu, ktorí k nám prenikli v prvej polovici 14. storočia. Na územie terajšieho pačianskeho chotára sa dostali cez Volovské pohorie zo Spiša. Zo začiatku žili putovným (kočovným) spôsobom, zdržujúc sa v horách a na holiach patriacich hradnému panstvu Krásnej Hôrke. Zaoberali sa pastierstvom a chovom oviec a kôz. Pozdnejšie sa so súhlasom hradného panstva natrvalo usídlili pri Pačianskom potoku na mieste vzdialenom od hradného sídla skoro 3 km. Tu spolu s miestnymi pastiermi (z roku Paka, resp. Pača) založili osadu, ktorá sa postupne zmenila na obec. Volala sa Pačiansky potok (Pachapataka), pozdnejšie Pača (Paccza). Z tohoto obdobia (1338) existuje aj prvá písomná zmienka o obci.
Obec patrila hradnému panstvu na Krásnej Hôrke. V rokoch 1290-1352 vlastníkom Krásnej Hôrky bol Batyza z rodu Mariassyovcov a po ňom najbohatší rod vtedajších čias rod Bebekovcov. Valasi - obyvatelia obce boli od začiatku privilegovaným obyvateľstvom na hradnom panstve. Ich práva a povinnosti sa uplatňovali a dodržiavali "podľa starých zvykov", ktoré panstvo rešpektovalo. Okrem pasenia oviec mali vojenskú povinnosť, ktorú vykonávali v rámci panstva. Neplatili dane do hradnej pokladnice. Odvádzali len poplatky svojmu vojvodcovi valachov, ktorého si volilo celé spoločenstvo valachov v rámci panstva. Tento vykonával aj funkciu sprostredkovateľa medzi nimi a hradom.
Ďalšie obdobie podstatnejší vplyv na vývin obce a spoločenský rozvoj nemalo. Vzhľadom na je "ukrytie" v hlbokom údolí Pačianskeho potoka prebiehajúce boje, vojny a povstania v krajine dotýkali sa je v menšom rozsahu.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore